สวัสดีปีใหม่  ๒๕๕๐

 

                                        สุข  สดชื่น  สมหวัง                                 

                                             พร้อมพรั่งทรัพย์ศฤงคาร                  

                                                   อายุยั่งยืนนาน                              

                                                     สุขสำราญตลอดปี