จากการเกิดแผ่นดินไหวที่ไต้หวันเมื่ออังคารที่ผ่านมา ส่งผลให้ Internet connections ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหลายประเทศใกล้เคียงมีปัญหาค่ะ

โดยเฉพาะทำให้ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ต่างประเทศได้หรือเข้าได้แต่ก็ช้ามากค่ะ  รวมทั้งเว็บเมล์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเช่น Gmail, Hotmail และ Yahoo ด้วยค่ะ

ผลกระทบยังคงเกิดขึ้นค่ะ และก็ยังไม่มีข่าวว่าจะแก้ไขเสร็จสิ้นเมื่อไรค่ะ

แต่ท่านอาจจะเจอปัญหาบ้างในการใช้ GotoKnow ค่ะ เพราะเรายังมีบางส่วนของระบบที่ยังคงใช้เครื่องแม่ข่ายในอเมริกา ได้แก่ Primary DNS

รวมทั้งท่านอาจจะไม่ได้ความสะดวกในการค้นหาด้วย Google ใน GotoKnow และท่านอาจจะไม่สามารถตรวจสอบอีเมล์ที่ส่งจาก GotoKnow เมื่อมีคนเข้ามา comment บันทึกในบล็อกของท่านหรือมีการติดต่อผ่านทางอีเมล์นะค่ะ