ติดต่อ

  ติดต่อ

การส่งข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

  ข้อมูลที่ซ้ำซ้อน  
การรับส่งข้อมูล จากสอ.มาให้จังหวัดประมวลผลนั้น ยังมีการซ้ำซ้อนของข้อมูลอยู่

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 70144, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Read: Click

Comments (0)