๑ ปี กับ gotoknow (๒) ความรู้ที่ได้รับ

ระบบการสร้างความรู้จากการแลกเปลี่ยน ทำให้เกลียวและคลื่นความรู้ไปในด้านต่างๆ

 จากบทเรียนที่ได้รับ พบว่า การทำงานในบล็อก จะเป็นระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงผู้ที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกัน เป็นกลุ่มเดียวกัน เป็นระบบการสร้างความรู้จากการแลกเปลี่ยน ทำให้เกลียวและคลื่นความรู้ไปในด้านต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น อย่างน้อย ๔ กลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ 

กลุ่มที่ ๑   กลุ่มจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย

กลุ่มที่ ๒  กลุ่มจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษานอกโรงเรียน และการเรียนการสอนในโรงเรียน

กลุ่มที่ ๓  กลุ่มการจัดการเรียนรู้ด้านสุขภาพและการพยาบาล

กลุ่มที่ ๔  กลุ่มทำงานกับชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชน   

นอกจากนี้ ก็ยังมี นักเขียนบล็อก ที่ไม่ได้สังกัดกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดอย่างชัดเจน กระจัดกระจายทั่วไป มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามกลุ่มกันอยู่เรื่อย ๆ ทำให้เกิดการจัดการความรู้และระบบสังคมแห่งการเรียนรู้ที่น่าประทับใจยิ่ง   

ลักษณะคนที่เขียนบล็อก มีหลายรูปแบบด้วยกันคือ

  1. คนที่เขียนประจำในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
  2. คนที่สร้างความหลากหลายในการเขียน ซึ่งจะมีหลายบล็อก อยู่ในคนๆเดียวกัน
  3. กลุ่มทำงานเพื่อพัฒนาองค์กร เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร  การศึกษานอกโรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่างๆ
  4. กลุ่มที่นำเสนอเชิงแนวคิด วิธีการ และหลักการจัดการความรู้
  5. กลุ่มผู้เข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้ อาจแลกเปลี่ยนเรียนรู้บ้าง

  อย่างไรก็ตาม บุคคลทั้งหมดที่เข้ามานี้ ก็เป็นคนประเภทหนึ่งของคนไทย ซึ่งมีความถนัดและความชอบเป็นกรณีพิเศษ มิอาจพูดได้ว่า เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งหมด แต่อาจพูดได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งที่สนใจเรื่องนี้โดยเฉพาะมากกว่า   

ฉะนั้น ในการที่จะขยายการจัดการความรู้ทุกหย่อมหญ้า ยังมีบุคคลอีกหลายกลุ่มที่ยังไม่ได้เข้ามาในกรอบของการเขียนบล็อก แต่มีระบบการจัดการความรู้อยู่แล้ว ทั้งโดยธรรมชาติ และโดยการฝึกหัด และยังรวมถึงกลุ่มที่ยังมีการจัดการความรู้ โดยมีแนวคิดและปัจจัยภายนอกเข้าไปสนับสนุน  

แต่คนส่วนใหญ่ของสังคม ก็ยังไม่ถนัดที่จะมาจัดการการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในรูปแบบนี้ ฉะนั้นจึงเป็นไปได้ไหมว่า เราจะมีแนวทางการจัดการความรู้ที่มีทางเลือกเพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้คนที่ไม่ถนัดที่จะเข้ามาในรูปแบบของบล็อก สามารถดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้แบบคู่ขนาน ไปกับคนที่สามารถเข้ามาบล็อก   

เช่นเดียวกับการจัดการความรู้แบบธรรมชาติ ที่ไม่จำเป็นต้องมีคุณอำนวย ไม่ต้องมีคุณประสาน หรือคุณเอื้อ แต่เป็นการทำงานในรูปแบบเบ็ดเสร็จของคุณกิจ ซึ่งทำหน้าที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของตัวเอง ทั้งในระดับปัจเจก ระดับกลุ่ม ระดับชุมชน และระดับพื้นที่  

การจัดการความรู้ในรูปแบบนี้ เป็นระบบปกติของสังคมไทย ซึ่งถ้าเรานำศักยภาพที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดเหมือนกับที่ผมเคยกล่าวไว้แล้วว่า เป็นโมเดลน้ำพริกปลาทูอีสาน หรือระบบท่อแหย่ไข่มดแดง ซึ่งมีระบบการจัดการความรู้  การรวบรวมและนำความรู้มาเข้าสู่ระบบข้อมูล และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งอาจจะดีกว่า การจัดการความรู้ในรูปแบบที่ สคส.เสนอไว้แต่เดิมก็ได้ ซึ่งต้องมีคุณเอื้อ คุณประสาน คุณอำนวย และคุณกิจ ตามลำดับ  ซึ่งมีความแข็งทื่อติด รูปแบบ เป็นจุดตั้งต้น

โดยเฉพาะสำหรับบางคนที่คิดอะไรไม่ออก ทั้ง ๆ ที่ สคส.ไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นเช่นนั้น

 (โปรดติดตามตอนต่อไป)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เพื่อชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#วิทยานิพนธ์#ความรู้เพื่อชีวิต#บูรณาการศาสตร์#kmในฝัน#มหาชีวาลัยอีสาน#kmธรรมชาติ

หมายเลขบันทึก: 70141, เขียน: 29 Dec 2006 @ 22:08 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)