น่าดีใจสำหรับผู้ป่วยประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550ได้รับการดูแลอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น การคลอดบุตร การทำฟันฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตรวจสุภาพประจำปี โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อ เอช ไอ วี ตรวจ ซีดี4เหมาจ่ายให้ครั้งละ 500 บาท Viral loadเหมาจ่ายครั้งละ 2500 บาท ในส่วนของยาต้านไวรัส นอกจากสูตรพื้นฐาน สูตรทางเลือก รวมทั้งสูตรดื้อยา  เห็นสิทธิประโยนช์ต่างๆที่ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ คาดคะเนได้ว่า สถาบันคงต้องเผชิญปัญหาผู้ป่วยประกันสังคมในอนาคตไม่ช้านี้