ความยากในการให้ทำเกิดวัฒนธรรมการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา ข้อมูลที่จะนำไปหาสาเหตุราก(R C A)ยังไม่มีตัวอย่าง วันนี้ได้นั่งคุยพร้อมให้ข้อมลูที่เก็บให้หมอประฬาพรัตน์ เพื่อหาหัวข้อมาทำKM ดูแล้วตัดสินใจว่า การบริหารยาบนหอผู้ป่วย   น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำเพราะความคลาดเคลื่อนที่เกิดในแต่ละหอคล้ายๆกัน น่าจะมีแนวทางร่วมกันได้  

ขอทราบความเห็นด้วยค่ะ