จากการทำงานกันมาอีกขวบปีที่กุลีกุจอกับการเป็น Business Man เมื่อมาถึงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ต่อเนื่องกัน มนุษย์งานทั้งหลายก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ Family Man เพื่อเติมพลังไฟให้กับตัวเองและครอบครัว เมื่อเปิดศักราชใหม่ก็มาเติมความสดชื่นของไฟในตัวอีกครั้ง เหมือนกับที่ Stephen R Covey ที่มีผลงานเขียนหนังสือนิสัยที่ควรฝึก 7 ประการ หรือ 7 Habits of Highly Effective People ซึ่งเผยแพร่ขายดิบขายดีไปทั่วโลก ต่อมา Covey ได้เขียนนิสัยที่ 8 หรือ The 8th Habit ซึ่งได้กล่าวถึงพลังจากภายในหรือไฟในตัว

            เราจึงมีนัดกันในการประชุมใหญ่ของชาวกศน. แปดริ้ว ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2550 เชิญผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทุกอำเภอ ครู ครูอาสา ครูศูนย์การเรียนชุมชน ครูปวช. บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ร่วมประชุมในเวลา 13.30 น. ที่กศน.ฉะเชิงเทรา กำหนดการนอกเหนือจากคุยกันเรื่องภาระงานที่จะดำเนินการต่อไปกันแล้ว ก็จะมีเรื่องที่จะชาร์จไฟในตัว มีการประกาศรางวัลหน่วยงาน และบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างผลงานจนเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนรางวัลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผอ.ดิศกุล นอกจากนี้มีการจับฉลากของขวัญจากผอ.ศูนย์กศน.จังหวัดให้สมาชิกที่มาร่วมงาน ตกเย็นสังสรรค์กันแบบสบาย ๆ ใครใคร่..ดื่ม ก็ดื่มไป ใครใคร่..ร้อง(เพลง) ก็ร้องไป  ใครใคร่..คุย  ก็คุยไป  ใครใคร่...แสดง ก็แสดงไป ใครอยากเอาอะไรมาแบ่งปันกัน (อาหารการกิน สิ่งของ อาหารสมอง) ก็ปันกัน  เป็นการร่วมสร้างนิสัยพื้นฐานของ KM ในการก้าวสู่ปีใหม่อย่างมีความสุข  Happy New Year    และร่วมกันสร้าง Happy Workplace ทำ "ศนจ.ให้น่าอยู่ ผู้คนน่ารัก สังคมประจักษ์คุณภาพงาน" กันต่อไป