วันที่ 29 ธันวาคม 2549

     เนื่องด้วยวันนี้ผมไม่ได้ไปกระทรวงสาธารณสุข เพราะว่า วันนี้ผมออกเดินทางไปเกาะเสม๊ด ไปเที่ยววันปีใหม่กับครอบครัวครับ

ภาคย์ภูมิ โพธิ์อยู่

กระทรวงสาธารณสุข