ฉะนั้น ในก้าวต่อไปของการจัดการความรู้ในระบบบล็อก น่าจะมี คุณอำนวย ในการทำงานในรูปของบล็อก ที่จะทำให้กระบวนการจัดการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม  และที่สำคัญ สิ่งที่ผมกังวลและไม่อยากเห็นใน gotoknow คือ
  1. เป็นแค่เกมส์คอมพิวเตอร์ ทำเพื่อเอาคะแนน ไม่จริงจังกับการ ลปรร.
  2. เป็นสังคมระบายความรู้ หรือความรู้สึกเฉยๆ
  3. การนำเสนอ และความเห็นเป็นแบบ ยอวาที
  4. Inbreed ทางความคิด มีแต่กลุ่มเดิมๆ และ
  5. สคส. เห็น blogger เป็นเพียงตัวหมากรุกให้ สคส. เล่น
 นอกจากนี้ สิ่งที่ผมอยากเห็นคือ ควรจะวางแผนให้มีระบบทางเลือกอื่นสำหรับคนที่ไม่ถนัดจะเข้ามาในระบบบล็อก เป็นระบบคู่ขนานไปพร้อมๆ กัน ที่น่าจะทำให้ระบบการจัดการความรู้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น  ขอบคุณครับ