แน่นอนครับ สิ่งที่แปลกใหม่ และถือว่าเป็นเครื่องมือ KM ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปี 49 นี้ คงจะไม่มีอะไรที่จะ ร้อนแรงไปกว่า gotoknow ครับ

        สำหรับผมแล้ว gotoknow ถือเป็น "ชุมชนต้นแบบ" ของการจัดการความรู้ในสังคมไทย ...เป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้มีโอกาสเห็น "ศักยภาพ" ของหลายๆ ท่าน ...ทำให้เราได้มารู้จักกัน ได้เห็นสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ในแต่ละท่าน ....ได้เห็น "เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา" ที่ทุกท่านมีอยู่ในตัว ....และยังได้เห็นอีกด้วยว่าถ้าเราจัดให้มี "เวที" เพื่อให้สิ่งดีๆ เหล่านี้ได้เชื่อมโยงกัน ก็จะเกิดการผสานพลัง (synergy) อันยิ่งใหญ่อย่างที่เราสัมผัสได้ใน gotoknow นี้

        ผมและชาว สคส. ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณและส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ธวัชชัย และอาจารย์จันทวรรณ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บุกเบิก สร้างสรรค์ พัฒนา gotoknow ให้พวกเราได้ใช้กันอยู่ทุกว้นนี้

        และแน่นอนที่สุดครับ.... ถ้าไม่มี "บรรดา Knowledge Blogger" ทั้งหลาย ...เราก็คงจะไม่โตได้เหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ...ขอให้ท่านทั้งหลายได้พานพบแต่สิ่งดีๆ ตลอดปีใหม่นี้ และตลอดไปครับ