เพศศึกษา

เรียนรู้อย่างเข้าใจ

       เพศศึกษาถือเป็นหนึ่งในหลายเรื่องที่ยากในการนำมาจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับสังคมโดยเฉพาะสังคมไทย เนื่องจากเรามักคิดเสมอว่า เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ควรนำมาเปิดเผยหรือพูดคุยในที่สาธารณะ แต่หลังจากที่มีตัวเลขของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์รวมถึงตัวเลขการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความคิดในเรื่องการพุดถึง เรื่องส่วนตัวเริ่มเปลี่ยนไปดูเหมือนว่าการศึกษาบ้านเราจะตัดสินใจได้เสียที่ว่า จะต้องนำเพศศึกษาเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งในอดีตเชื่อกันว่าเพศศึกษาเป็นความรู้ก็จริง แต่ก็เป็นความรู้ที่ให้โทษพร้อมๆกันถ้าเรียนรู้อย่างไม่เข้าใจ ทำให้ผู้ใหญ่ตัดสินปัญหาว่าก็อย่าไปรู้มันเลยดีกว่าจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมา แต่หลังจากทุกฝ่ายปิดกันการเรียนรู้ในเรื่องเพศศึกษา ทำให้ผลเสียยิ่งตามมามากมาย เพราะโลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีการปิดกันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆทำให้เด็กๆที่ขาดความรู้ความเข้าใจ เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างผิดๆ ผลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดปัญหาสังคมมากมายตามมา ส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคมรอบข้างตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับโลก   ดังนั้นคงไม่เป็นการผิดพลาดอย่างแน่นอนที่วงการศึกษาบ้านเราจะสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างถูกต้องโรงเรียนหนองรีประชานิมิต  เป็นโรงเรียนหนึ่งที่เห็นความสำคัญของการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน และเข้าร่วมโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ที่ดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุนจากกองทุนโลก (Global Fund to Fight AIDS , TB , and Malaria)  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยนำการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพศศึกษา เข้าสู่ระบบการศึกษาในรายวิชากิจกรรมพัฒนาตนเอง โดยมีครูที่ปรึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในห้องของตนเอง โดยใช้แผนจัดการเรียนรู้จากโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ซึ่งเป็นแผนฯที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนๆได้   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">แนวการในการจัดเนื้อหาการเรียนรู้ที่เป็นอยู่มุ่งเน้นถึงเรื่องที่เป็นรูปธรรม เช่น การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย การทำงานของระบบต่างๆและการดูแลสุขอนามัย  รวมทั้งการวางแผนครอบครัว ในส่วนที่ว่าด้วยทัศนคติในเรื่องเพศ พฤติกรรมทางเพศที่หลากหลาย ทักษะที่จำเป็นสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในรูปแบบการถ่ายทอด ข้อห้าม” “คำสั่งสอน  เพื่อให้นักเรียนรู้จัก คิด วิเคราะห์ ตั้งคำถาม กับสิ่งรอบตัว หาคำตอบที่เหมาะสมสำหรับตนเองและเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองเลือกและกระทำ ซึ่งเรามุ่งจัดการศึกษาในเรื่องเพศศึกษาเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นไปตามทางที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและเติบโตทางอารมณ์ สังคม และทางเพศอย่างผู้ที่รู้คิด รู้รับผิดชอบในการเลือกใช้ชีวิต</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน payao's blog

คำสำคัญ (Tags)#เพศศึกษา

หมายเลขบันทึก: 70005, เขียน: 29 Dec 2006 @ 09:07 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
ยินดีครับกับสมาชิก งานป้องกันเอดส์ เรามาชวยกันทำงานเพื่อเยาวชนของเราครับ
เขียนเมื่อ 
  • งานวิจัยที่เกี่ยวกับเพศศึกษาเป็นภาษาอังกฤษพร้อมอ้างอิง
  • ที่นี่ครับ

 

เขียนเมื่อ