สวัสดีปีใหม่

  Contact

  อวยพรปีใหม่  

 อรุณฤกษ์เบิกดิถีปีห้าศูนย์

เจิดจำรูญพูนสวัสดิ์พิพัฒน์ผล

อัญเชิญเทพเทวัญชั้นเบื้องบน

บันดาลดลทุกท่านพลันสุขใจ

อายุมั่นวรรณเลิศประเสริฐโชค

สิ้นทุกข์โศกโรคภัยอย่ากรายใกล้

กอปรการกิจลุสัมฤทธิ์ดังคิดไว้

วิถีไทยรักสามัคคีเปรมปรีดิ์เทอญ 

สนทยา แช่มนิล

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In สนทยา แช่มนิล

Post ID: 70001, Created: , Updated, 2012-02-11 16:52:58+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #การสอนภาษาไทย

Recent Posts 

Comments (1)

  • มาอวยพรและสวัสดีปี