เมื่อวันอังคารนี้ ไปพบคุณหมอนภา ช่วงระหว่างที่รอคิวอยู่ ได้นั่งอ่าน

หนังสือฆ่าเวลาได้พบกลอนของคุณมานิต เอื้อทวีกุล ที่แต่งไว้ เป็นคติ

สอนใจ ให้ข้อคิดดี น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน จึงได้นำมาฝาก

              ก็ขัดแย้ง  กันบ้าง  ในบ้างครั้ง

                       ก็ชิงชัง   กันบ้าง  ในบางหน

                              ก็เจ็บปวด   กันบ้าง  ในบางคน

                                      ก็สู้ทน   รู้รัก   สามัคคี ..............

              เพราะไม่มี    ที่ใด  ไร้ปัญหา

              เพราะอุตส่าห์   ทนสู้    อยู่ถึงที่

              เพราะยึดถือ    คุณธรรม    นำชีวี

            เพราะมวลมี  ความจริงใจ มอบให้คุณ .........................

อ่านแล้วสบายใจไหมเอย !  น่าจะได้ข้อคิดบ้าง และมีกำลังใจสู้งานต่อ

ไปน่ะ  ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่นี้