ด้วยในวันหยุดยาวช่วงปีใหม่ จึงสวัสดีปีใหม่ 2550และขออวยพรให้ชาว gotoKnow มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ ขอเอาใจช่วยทีมงานที่ตั้งใจพัฒนาระบบให้นักศึกษาและบุคลากรม.อ. ใช้ (โดยเฉพาะอ.ธวัชชัย ปีใหม่เที่ยวบ้างนะคะ)