กิจกรรมปีใหม่  คณะครูพระยาประเสริฐฯ   จัดขึ้นที่โรงเรียน ในวันที่  22  ธันวาคม  2549 

คณะผู้บริหารและคุณครู....ร่วมกันร้อง

คณะผู้บริหารและคุณครู....ร่วมกันรำ

และร่วมกันรับประทาน.....อร่อยค่ะ