ไม่วันใดก็วันหนึ่งหวัดนกจะกลายเป็นหวัดคน   หวัดคนตัวใหม่นี้คาดว่าจะทำให้มีคนตาย 60 ล้านคน   น่ากลัวมากนะครับ

         กระทรวงสาธารณสุขเตรียมการณ์รับมือสภาพระบาดใหญ่นี้เต็มที่   โดยที่เรารู้ว่าก่อนจะถึงระบาดใหญ่มากของหวัดคนตัวใหม่นั้น  

         เราจะได้ซักซ้อมกับการรับมือกับระบาดใหญ่ไม่มากของ "หวัดนกสู่คน" ไปพลาง ๆ

         กระทรวงฯ เตรียม "ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว" (SRRT - Surveillance and Rapid Response Team) ไว้ 1,030 ทีมทั่วประเทศ

         ผมไปร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยาที่ช่วยสำนักระบาดวิทยาของกระทรวงสาธารณสุข   คิดเรื่องการเตรียม SRRT และเรื่องอื่น ๆ  เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.49   และชื่นใจที่เห็นสำนักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  จัดทำเอกสาร "คู่มือพัฒนาบุคลากรทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว,  การจัดการความรู้,  Action Learning, On the Job Learning,  หลักสูตรอบรมทีม SRRT"

         เราตกลงกันในที่ประชุมว่า สคส. จะให้ความร่วมมือแก่สำนักระบาดวิทยา   ในการนำ KM ไปใช้เป็นเครื่องมือ ลปรร. Best Practice ของ SRRT เพื่อพัฒนา competency ของ SRRT ทั่วประเทศ   โดยนิยามว่า SRRT ที่เป็น best practice คือทีมที่ทำงานข้ามพรมแดนกระทรวง   และมีผลงานการควบคุมโรค (เน้นไข้หวัดนก) อย่างได้ผล

         คุณอ้อ (วรรณา  เลิศวิจิตรจรัส) จะเป็นผู้ประสานงานฝ่าย สคส. ครับ   เราจะบอกให้สำนักระบาดฯ เชิญทีมสถาบันบำราศฯ มาร่วมเป็นวิทยากร KM ด้วย

วิจารณ์  พานิช
 28 ธ.ค.49