KM กับตัวชี้วัดงานเอดส์ สคร.7

Sathien
KM กับตัวชี้วัดงานเอดส์ สคร.7 อุบล

วันที่ 28 Dec 2006 กลุ่มโรคเอดส์ สคร.7 ได้จัดเวที km ย่อยๆ ในกลุ่มเพื่อจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเอดส์ ด้านการดูแลรักษา  ใน พท.  8  จังหวัดที่รับผิดชอบ ได้มีการนำประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง  วิชาการที่Update และสิ่งที่เรากับจังหวัดได้ร่วมกันพัฒนางานมาประกอบกันเพื่อเป็นตัวชี้วัดในเชิงการพัฒนางาน  ได้มิติของตัวชี้วัดดังนี้

1. การขึ้นทะเบียนผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์

1.1 มีการขึ้นทะเบียนผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส

1.2 มีการขึ้นทะเบียนผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ก่อนรับยาต้านไวรัส

2. การตรวจคัดกรอง  CD4

  2.1 ผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ทุกรายได้รับการคัดกรอง CD4 ภายใน 6 เดือน

2.2 ผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์รายเก่ามีการคัดกรอง CD4 ทุก 6 เดือน 1

2.3 ผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนรับยาต้านไวรัส  มากกว่า 6  เดือน ได้รับการตรวจค่าปริมาณไวรัสเอชไอวี (Viral load)ในกระแสเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

3.มีการรักษาผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ที่มีข้อบงชี้ต้องได้รับยาต้านไวรัสครบถ้วน

4.การตรวจคัดกรองวัณโรคในผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์

4.1ผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ทุกรายได้รับการคัดกรองวัณโรคปอด

4.2 ผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์รายเก่าได้รับการคัดกรองวัณโรค ทุก 6 เดือน

5. การให้ยาป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาสที่สำคัญ

5.1 มีการ ให้ยาป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาส Co-trimoxazole ในผู้ป่วยที่ CD4<200

5.2 มีการ ให้ยาป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาส  Fluconazole ในผู้ป่วยที่ CD4<100

6. มาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล

6.1 มีห้องหรือพื้นที่แยกอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ที่หอผู้ป่วยใน

6.2 มีการจัดสถานที่แผนกผู้ป่วยนอกคลินิก HIV แยกออกห่างจากคลินิกผู้ป่วยวัณโรคหรือแยกวันกัน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคอย่างเหมาะสม

7. Adherence

7.1 มีกิจกรรมการวัด Adherence

7.2 Adherence 95%

8. เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

8.1 มีคณะกรรมการในโรงพยาบาลเกี่ยวกับการดูแลผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์

8.2 มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่สงสัยดื้อยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km_salt'dpc7

คำสำคัญ (Tags)#km#เอดส์#ตัวชี้วัด#สคร.7

หมายเลขบันทึก: 70011, เขียน: 29 Dec 2006 @ 09:13 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 15:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

jeeraporn
IP: xxx.113.120.182
เขียนเมื่อ 

ขอทราบตัวชี้วัดของงานเอดส์ของปี 51 ค่ะ อยากได้ข้อมูลด่วนเลยค่ะ

   ขอบคุณค่ะ