สคร.9 อบรมพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์ 5 ด้าน

พัฒนาองค์ความรู้
   อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคคลากร 5 ด้าน          
          
   กลุ่มโรคเอดส์  ฯ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์ 5 ด้าน ๆ ด้านความรู้เรื่องโรคเอดส์ ฯ  ประกอบด้วย  สหสาขาวิชาชีพ แพทย์  เภสัชกร  พยาบาล จนท.ห้องปฏิบัติการ  นักวิชาการ  ผู้เกี่ยวข้อง  ให้กับโรงพยาบาลในเขตสาธารณสุขที่ 2 จำนวน 46  แห่ง  สสจ. แห่ง  มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 200  คน ณ สวนบัวรีสอร์ท  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 
..... .....เมื่อวันที่  18-20  ธันวาคม  2549 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ด้านเภสัชกรรมความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ดีครับ มีอะไรดีๆ ก็ช่วยมาแลกเปลี่ยกันบ้างนะครับ