การรู้ล่วงหน้าทำให้เราวางแผนการดำเนินชีวิตได้ระดับหนึ่งนะครับ เช่นภัยอันตรายกำลังเกิดขึ้นกับชาวโลกขณะนี้โดยเฉพาะประเทศไทย...ทางเหนือ อิสาน  กำลังหนาวเหน็บ...

แต่ทางภาคใต้ของเรากำลังโดนคลื่นถล่มเป็นแนวยาวตลอดฝั่งอ่าวไทยเลยครับ...จนทางภาครัฐ ฯ  ต้องประกาศเช่นที่ อ. หัวไทร  จ. นครศรี ฯเป็นเขตภัยพิบัติไปแล้ว...โดยเตือนผู้อยู่ในเขตริมทะเลทั้งหลายให้ระวัง...

การรู้ล่วงหน้าอย่างนี้ทำให้เราเตรียมตัวได้...เพื่อให้เราพ้นภัยดังกล่าว...ทราบว่าเตือนภัยไปถึง  วันที่ 26  ธันวาคม  2549  เลยทีเดียว

                ช่วงนี้อากาศเย็นสบายดีที่เกาะยอ...สังเกตน้ำทะเลที่ตอหม้อสะพานเปรม ฯ เพิ่มสูงขึ้นมากครับ...ธรรมชาติให้คุณอนันต์แต่ก็ให้โทษมหันต์เช่นเดียวกันนะครับ...

ขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนรู้เข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติอย่างไร...และทำตนเองให้สอดคล้องกับธรรมชาติหรือไม่...ถ้าใช้ชีวิตสวนทางกับธรรมชาติ...ไม่รักธรรมชาติแล้ว...อย่างหวังว่าธรรมชาติจะมารักเรา...

จุดเริ่มต้นควรเริ่มที่มนุษย์เรา...จะเริ่มตรงไหน...ก็เริ่มที่จิตใจของตนนั้นเอง...จึงได้คติธรรมจำมาจากท่านผู้รู้ว่า...

                ตนเตือนตนของตนให้พ้นผิด..............ตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือน

ตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือน.............................ตนแชเชือนไม่เตือนตนให้พ้นภัย