คำว่าตลาดนัด ทุกคนจะนึกถึงสถานที่บุคคลพบปะกันเพื่อชมสินค้าซื้อสินค้ามากมายหลายชนิดตามความพอใจ  และบางครั้งหากมีตลาดนัดแถวชนบทจะเห็นความคึกคักของผู้คนที่ได้มาจับจ่ายใช้สอยของหลากหลายชนิดที่พ่อค้านำมาเสนอ  สำหรับตลาดนัดคณะแพทย์ มข.จะต่างจากที่อื่นเพราะเป็นตลาดนัดที่มีไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการรับ-ส่ง หนังสือได้มาพบกันทำให้เกิดบรรยากาศหลายอย่าง ณ ที่นั้น  ดิฉันผ่านไปครั้งใดก็อดยิ้มไม่ได้เพราะจะเห็นภาพตั้งแต่เจ้าหน้าที่ส่งเสียงเรียกหาหน่วยงานที่ตนต้องการจะส่งหนังสือ    บางกลุ่มก็จับกลุ่มกันเพื่อส่งข่าวเล่าเรื่องต่าง ๆ สู่กันฟัง เห็นมีแต่รอยยิ้มของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งถือว่าเป็นการใช้เวลาที่ทำให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพ  การรับรู้ข่าวคราว  ด้านสัมพันธภาพที่ดีและยังเป็นการได้ผ่อนคลาย  ซึ่งก็เป็นการพัฒนาคุณภาพจากแนวคิดของหน่วยสารบรรณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดิฉันเห็นภาพและประทับใจ จึงนำมาเล่าสู่กันฟังเผื่อหน่วยงานอื่นจะนำเป็นไอเดียดี ๆ ไปใช้บ้าง โดยการจัดตลาดนัดรับ- ส่งหนังสือ จะจัดให้ในช่วงเวลา 10.00-10.30 น. และช่วงเวลา 14.00-14.30 น. ทุกวันราชการ