ตอนที่ 30

         สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค  ตอนที่ 28   ว่าด้วยการทำงานวิจัยแบบเคออร์ดิค  อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช