การจัดการความเสี่ยง : เมื่อธุรกิจเผชิญกับไฟไหม้

jiraporn chusri
การจัดการความเสี่ยง : เมื่อธุรกิจเผชิญกับไฟไหม้
การจัดการความเสี่ยง : เมื่อธุรกิจเผชิญกับไฟไหม้             บทนำ  การจัดการความเสี่ยงอยู่ภายใต้สมมุติฐานที่ว่าธุรกิจกำลังดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีผลกำไรจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการทำประกันวินาศภัยไว้กับบริษัทประกันภัย             เมื่อธุรกิจเกิดไฟไหม้สิ่งแรกที่ตัองคำนึงถึงและดำเนินการทันที คือ 1.       ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น 2.       วางแผนปรับปรุงธุรกิจให้สามารถดำเนินกิจการได้โดยเร็วที่สุด               ในการฟื้นฟูกิจการให้สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ ในขั้นต้นต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูง  แต่เนื่องจากช่วงระหว่างปรับปรุงดำเนินการซ่อมแซมธุรกิจไม่สามารถทำกำไรหรือมีรายได้  ดังนั้นในแผนการฟื้นฟูจะต้องใช้เงินทุนที่มีต้นทุนของเงินลงทุนที่ต่ำที่สุด  ในขั้นต้นพิจารณาไว้ 2 แนวทาง คือ 1.       พิจารณาผู้ร่วมทุนใหม่เพียง 1 ราย 2.       กู้เงินจากธนาคาร ในสัดส่วนไม่เกิน 1ใน 4 ของเงินทุนที่ใช้ในการฟื้นฟู   เหตุผลในการหาผู้ร่วมทุนเพิ่ม 1 ราย คือ ต้นทุนของเงินทุนต่ำ เนื่องจากกิจการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเป็นที่รู้จักของนักลงทุน  ดังนั้นชื่อเสียง และภาพพจน์ที่ดีของกิจการชัดเจนแก่นักลงทุน  ในแง่คิดของนักลงทุนย่อมไม่กลัวถึงความเสี่ยงจากการดำเนินงานของธุรกิจเพราะมีข้อมูลจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา                         เหตุผลที่เลือกผู้ลงทุนเพียง 1  ราย เพราะขจัดปัญหาด้านการบริหารการจัดการ  ทั้งนี้มีการกำหนดเงื่อนไขในการลงทุนของนักลงทุนไว้ชัดเจนก่อนการทำสัญญาร่วมทุน                         หากเงินทุนไม่พอจะใช้วิธีการกู้ยืมจากธนาคาร ทั้งนี้ ต้องไม่ เกิน 1 ใน 4 ของเงินทุนที่ใช้ในการฟื้นฟู  เหตุผลเพราะเงินกู้ เป็นแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับการหาผู้ร่วมทุนมาลงทุนด้วย  
แผนการตลาดเมื่อปรับปรุงกิจการใหม่
                        เมื่อดำเนินการปรับปรุงเพื่อเป็นการเริ่มต้นธุรกิจใหม่สำหรับธุรกิจเดิม  จะมีการปรับปรุงภาพลักษณ์ของกิจการเดิมให้เป็นภาพลักษณ์และแตกต่างจากเดิมเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมให้กลับมาและดึงดูดนักท่องเที่ยวรายใหม่   โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนรู้ว่าเรากำลังทำอะไร  การประชาสัมพันธ์ต้องให้ประทับใจ และชัดเจน                              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน mba-mut

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความเสี่ยง

หมายเลขบันทึก: 68712, เขียน: 22 Dec 2006 @ 08:12 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)