การรวมธุรกิจจะรวมกับใครในห้องเรียนกฎหมายธุรกิจ

                  ที่น่าสนใจจะรวมธุรกิจเกสเฮ้าส์ด้วยกัน คือ ธุรกิจสปา  เป็นการให้บริการเสริมอีกรูปแบบหนึ่งของการเข้ามาพักในเกสเฮ้าส์  อย่างน้อยเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาธุรกิจสปาก็จะรองรับได้ เพราะปัจจุบันธุรกิจสปาเป็นที่นิยมกันมาก  สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจธุรกิจสปาและตัดสินใจพักที่เกสเฮ้าส์ได้เลย