การร่วมทุนกับต่างชาติและรูปแบบการลงทุน

  ติดต่อ

  การร่วมทุนกับต่างชาติและรูปแบบการลงทุน  

ธุรกิจมีโอกาสร่วมทุนกับต่างชาติหรือไม่

            หากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักในเกสเฮ้าส์เป็นต่างชาติ  อาจรวมทุนกับต่างชาติดำเนินธุรกิจนำเที่ยวและนำพักเกสเฮ้าส์  เป็นการขยายกิจการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว  แต่จะไม่เปิดเป็นลักษณะของโรงแรมหรือที่พักเพราะจะทำให้เกิดการแข่งขันกันเอง  หรือถ้าจะขยายในลักษณะเป็นเกสเฮ้าส์หรือโรงแรมขนาดใหญ่ไปตามจังหวัดต่าง ๆ  ที่ไม่ใช่จังหวัดเดียวกับที่ตั้งของธุรกิจเกสเฮ้าส์เดิม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว  

รูปแบบการลงทุนควรเป็นอย่างไร

-           ในแง่ของเงินทุน  ลงทุนในสัดส่วน 60:40  โดยให้ต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 40%

-           ในแง่ของการบริหารการจัดการ  ตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อตกลงการบริหารไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การบริการลูกค้า จะมีกรรมการทั้ง 2 ฝ่ายร่วมกันพิจารณาและลงมติร่วมกัน  ทั้งนี้กรรมการจัดตั้งขึ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น                                                        ………………………………………………..  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน mba-mut

หมายเลขบันทึก: 68708, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-13 19:46:16+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #รูปแบบการลงทุน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)