GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การร่วมทุนกับต่างชาติและรูปแบบการลงทุน

การร่วมทุนกับต่างชาติและรูปแบบการลงทุน

ธุรกิจมีโอกาสร่วมทุนกับต่างชาติหรือไม่

            หากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักในเกสเฮ้าส์เป็นต่างชาติ  อาจรวมทุนกับต่างชาติดำเนินธุรกิจนำเที่ยวและนำพักเกสเฮ้าส์  เป็นการขยายกิจการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว  แต่จะไม่เปิดเป็นลักษณะของโรงแรมหรือที่พักเพราะจะทำให้เกิดการแข่งขันกันเอง  หรือถ้าจะขยายในลักษณะเป็นเกสเฮ้าส์หรือโรงแรมขนาดใหญ่ไปตามจังหวัดต่าง ๆ  ที่ไม่ใช่จังหวัดเดียวกับที่ตั้งของธุรกิจเกสเฮ้าส์เดิม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว  

รูปแบบการลงทุนควรเป็นอย่างไร

-           ในแง่ของเงินทุน  ลงทุนในสัดส่วน 60:40  โดยให้ต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 40%

-           ในแง่ของการบริหารการจัดการ  ตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อตกลงการบริหารไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การบริการลูกค้า จะมีกรรมการทั้ง 2 ฝ่ายร่วมกันพิจารณาและลงมติร่วมกัน  ทั้งนี้กรรมการจัดตั้งขึ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น                                                        ………………………………………………..  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): รูปแบบการลงทุน
หมายเลขบันทึก: 68708
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)