Javascript เป็นภาษาโปรแกรมมิงค์ค่ะ การใส่ Javascript ที่ได้มาจากเว็บต่างๆ ลงไปในรายละเอียดบล็อกใน GotoKnow ก็ขึ้นกับ Javascript ที่ได้มาค่ะ ซึ่งหลากหลายกันไป 

ดิฉันไม่แนะนำให้ผู้ชำนาญการใส่ตั้งแต่แรกแล้วค่ะ และเป็นความรับผิดชอบของผู้ใส่เองค่ะที่ต้องทำความเข้าใจเรื่อง Javascript และ html ค่ะ เพราะเป็นส่วนที่นอกเหนือความสามารถของระบบที่มีให้แล้วค่ะ