ครั้งที่แล้ว บันทึกเรื่อง  Identifying A Problem  ออกมานอกเรื่องเล็กน้อย  เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่  เผื่อว่าจะนำกลุ่มคำไปใช้เป็นประโยชน์ได้บ้าง  เลยแวะออกไปเล็กน้อย

 คราวนี้เป็นการพูดโทรศัพท์อีกครั้ง  ในกรณีที่เราเป็นคนรับโทรศัพท์  และ  ต่อโทรศัพท์ให้กับปลายสาย  ปลายสายต้องการพูดใคร..แล้วสายไม่ว่าง  กรณีนี้มีบ่อยครั้ง  หรืคนที่ปลายสายต้องการพูดด้วย เกิดไม่อยู่  เราเป็นคนรับสาย  จะพูดอย่างไร

ปลายสาย  :  Could I speak to Ms.Sharma , please?

หรือ........ Could I have the General Information Office?

หรือ........  Is Ms.Sharma available,please?

ครูอ้อย   :   Hold the line please. 

หรือ..........  One moment please.

หรือ...........  I'll see if she 's available.

หากคนที่ปลายสายต้องการพูดด้วยไม่อยู่ ผู้ที่รับปฏิเสธ  ไปว่า

ครูอ้อย   :   I'm sorry her line is busy now.

หรือ       :   I'm sorry she's on another line now.

หรือ       :   I'm sorry she's not in the office today.

ถ้าปลายสายต้องการจะฝากข้อความ  ผู้รับโทรศัพท์ก็จะใช้วิธีการที่ครูอ้อยไดก้เขียนไว้ในบันทึก  เรื่อง  วิธีการเขียนข้อความฝากไว้   หรือ  จะทำหน้าที่รับโทรศัพท์ที่ดี...ทำอย่างไร  หรือ  Sorry! Her Line Is Busy Right Now.  ก็ได้

จะเห็นได้ว่า วิธีการพูดโทรศัพท์  แบบรับ  ที่สายอยู่  หรือสายไม่ว่าง ไม่ได้ยากสำหรับผู้ที่ฝึกฝนเลย

ครูอ้อย  เคยรับโทรศัพท์จากชาวต่างประเทศ  ก็เคยตกใจ  และพยายามตั้งสติ และพูดถามสิ่งที่เขาต้องการ บางที่ปลายสายก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะพูดกับใคร  ความต้องการของเขาสามารถระบุได้  เรารับโทรศัพท์ต้องถามถึงความต้องการของเขาด้วย  ไม่ใช่จะถามแค่...เขาต้องการพูดกับใคร  เท่านั้น