บอกข่าว...กิจกรรม KM ในองค์กรของเรา

R&D มีทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานสู่องค์กรอื่น ๆ

กิจกรรมสำคัญขององค์กรเราเกี่ยวกับ KM  จะมีกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้

       1. จัดเวที ลปรร  กระบวนการ KM  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรในระดับเขต (โรงเรียนบุญวัฒนา  สุขานารี  อัสสัมชัญนครราชสีมา เทศบาล 4  และ สพท.นม.1)    ...... 20 มกราคม 2550

       2. จัดประชุม/ สัมมนา/ ฝึกอบรม เพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการ KM เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรทั้ง 5.....23-25 มกราคม 2550

       3. จัดประชุม/ สัมมนา/ ฝึกอบรม เพื่อเผยแพร่ขยายรูปแบบและกระบวนการ KM  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา........8-9 พฤษภาคม 2550

      หมายเหตุ  กิจกรรมที่ 1  เป็นโรคเลื่อนเพราะองค์กรทั้ง 5  ติดภารกิจสำคัญ  แต่ก็ประมาณไว้ว่าต้นปีหน้าแน่นอน      

      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สพท.นม.1 กับการจัดการความรู้ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมที่ดีๆ ที่จะเกิดขึ้นครับ

ขอบคุณ.....คุณ Jack  มากค่ะ

การเข้ามาเยี่ยมชมของคุณเป็นกำลังใจไม่เฉพาะดิฉันแต่เป็นกำลังใจให้องค์กรเราด้วย  

สัญญาว่าจะนำสิ่งที่ดี ๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของเรา  มาเล่าให้ฟังค่ะ 

ชื่นชมผลงาน ดร.วิไล

ทำให้งานก้าวหน้า

สมเป็น change agent

 

กิจกรรมดีดีทั้งนั้นเลยค่ะ

ขอบคุณค่ะคุณหนิง