เมื่อวันที่ 19 และ 20 ธ.ค.49   พบครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์   ท่านเล่าว่าสามารถต่อกับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม   เพื่อร่วมมือกันดำเนินการ KM เพื่อพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของชาวบ้านได้   เชื่อมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามและชาวบ้านในจังหวัดมหาสารคาม

         ผมถามว่า  แล้วในจังหวัดบุรีรัมย์ล่ะ   มีทางสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในจังหวัดแบบที่ครูบาไปทำที่มหาสารคามไหม   ท่านตอบว่าทำไม่ได้   การเมืองในบุรีรัมย์มันปิดกั้นหมด

         ผมเข้าใจทันที   ว่าการเมืองแบบมาเฟียมันปิดกั้นโอกาสของการเรียนรู้แบบเปิดกว้าง   แบบมีอิสระ

         กรรมของชาวบุรีรัมย์

วิจารณ์  พานิช
 21 ธ.ค.49