ในการติดต่องาน  ต้องมีชาวต่างประเทศมาติดต่อบ้าง  จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้  โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำงานติดต่อกับชาวต่างประเทศ  ต้องศึกษาสักเล็กน้อย  จะได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไปอย่างสวยงาม

สมมติว่าที่นี่เป็นสถาบันการสอนภาษา  และมีลูกค้ามาติดต่อ

สถาบัน    :      Can I help you?

ลูกค้า      :       Yes,please. How does my nephew apply?  หรือ

                        When do  I pay my fees?  หรือ

                        Are there any social activities?

ในโรงเรียนต่างๆ มีกิจกรรมในโรงเรียนมากมาย  ซึ่งบางครั้งผู้ปกครอง  ต้องการจะรู้ว่า  ลูกหลานของตนเอง  จะต้องร่วมกิจกรรมอย่างไร

ลูกค้า      :  Are there any activities for this month?

สถาบัน   :  Yes.There's a weekend trip and a potluck dinner.

potluck........เป็นงานเลี้ยงที่ทุกคนนำอาหารติดมือไปในงานด้วย

บันทึกนี้จะเป็นบันทึกสุดท้ายที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดโทรศัพท์...บันทึกต่อไปจะเป็นเรื่อง........การแนะนำ