ดร. ธัญดา สุทธิธรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Username
stunda
สมาชิกเลขที่
5090
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

เพศหญิง ปัจฉิมวัย สนใจใฝ่ธรรมะ ชอบอ่านหนังสือ ท่องเที่ยว

จบปริญญาเอกประสาทวิทยาศาสตร์ แต่ไม่ประสาท ปริญญาโทสรีรวิทยา ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ปริญญาตรี

วิทยาศาสตร์บัณฑิต(พยาบาลศาสตร์) ชอบช่วยเหลือผู้คน

เป็นคนจริง พูดตรงไปมา ไม่ค่อยไพเราะ รักความยุติธรรม

เอื้อาทรคนอื่น จนบางครั้งลืมเมตตาและเอื้ออาทรตนเอง

ถือคติ คนเราล่วงทุกข์เพราะความเพียร และ ผลเกิดแต่เหตุ

ความรู้พิเศษ สนใจการแพทย์แผนไทย จนสอบได้ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 ประเภท เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทยและผดุงครรภ์ไทย และยังได้รับการยอมรับ

ให้เป็นตัวแทนของผู้ประกอบโรคศิลปะ เข้าเป็นกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยถึง 2 สมัย ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง

รองประธานคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไท

ประจำปี 2548-2550

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท