การก้าวสู่องค์กรเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายหลายภาคีในโครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร พูดกันไปในทางเดียวกันแล้วว่าภาคีเครือข่ายทุกภาคีจะต้องนำประสบการณ์การจัดการความรู้ที่ร่วมกันทำกับชุมชน KM  Community ซึ่งในขณะนี้ผ่านรุ่นแรกไปแล้ว 400 หมู่บ้าน และรุ่นต่อไป(กำลังจะทำปีนี้เพิ่ม) 600 หมู่บ้าน และรุ่นสุดท้ายอีกกว่า 500 หมู่บ้าน เมื่อเรียนรู้วิธีการทำงานกับชาวบ้าน ก็ให้แต่ละองค์กรประสบการณ์การทำงานเหล่านั้น มาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในองค์กรให้เป็นองค์กรเรียนรู้เป็นสเต็ปต่อไป

เหตุที่ผมเขียนบันทึกนี้ก็เนื่องจากว่าผมได้อ่านบันทึกของผมเองที่ชื่อว่า การขับเคลื่อน KM Inside ในเครือข่าย กศน.ลิ้งค์ ว่าคุณเอื้อระดับต่างๆล้วนส่งสัญญาณที่ดี หนุนเสริมกลไกเชิงระบบให้การทำงานไปสู่เป้าหมายได้ไม่น่าเป็นห่วงอะไร

แต่เมื่อผมมานั่งนึกดูอีกทีก็เห็นอะไรเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจ กวาดบ้านถูบ้านกัน ให้สิ่งที่เราทำอยู่แล้วนี้มันกลืนไปได้กับการทำงานในแนวองค์กรเรียนรู้ เป็นงาน เป็นการบ้านต่อเนื่อง การส่งสัญญาณที่ดีของคุณเอื้อว่าจะหนุนเสริมกลไกเชิงระบบเพื่อไปสู่เป้าหมายองค์กรเรียนรู้ ให้ทำงาน Function ทุกงานแบบจัดการความรู้ การหนุนเสริม การเปิดทางให้ทำงานแนวนี้ได้ของคุณเอื้ออาจจะไม่เพียงพอเสียแล้วก็ได้ เพราะว่าเหล่าคนทำงาน หรือคุณกิจซึ่งประจำอยู่ในงานต่างๆ คือพระเอกของเรื่องนี้ที่จะต้องขยับปรับตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้ให้ได้เป็นพื้นฐานเสียก่อน องค์กรเรียนรู้จึงจะเกิดตามมา

ผมสังเกตง่ายๆ อย่างทักษะการบันทึกความรู้ประสบการณ์ตนเองที่ทำอยู่ลงในบล็อกgotoKnow ก็ยังทำได้น้อยอยู่ทั้งที่มีความพยายามในเรื่องนี้มาก เรื่องที่เราจะสื่อสารกันก่อนล่วงหน้าก่อนพบเจอกันก็ขาดหายไป นี่ไม่รวมไปถึงการถอดหมวกตำแหน่งเมื่ออยู่ในวงเรียนรู้ การฝึกทักษะในการฟังที่ดี การชื่นชมความสำเร็จในงานเล็กๆของคนอื่น การสร้างทีมทำงานแบบคนคอเดียวกัน...เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้คือพื้นฐานของการเป็นองค์กรเรียนรู้ ซึ่งตัวละคอน KM ไม่ว่าจะเป็นคุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ คุณลิขิต ฯลฯ จะต้องพัฒนา

พอดีได้อ่านบันทึกKM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 223. ความรู้ที่ขาดหายไป โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ลิงค์ เห็นว่าตรงใจผมมากในการเริ่มต้นเรียนรู้ที่ตัวเอง ก็เลยนำมาฝากครับ

เราต้องอดทนทำงานและเรียนรู้อย่างควบคู่กันต่อไปเพื่อจะได้ชื่อว่าเป็นองค์กรเรียนรู้ จะเกิดได้เมื่อไรก็ยากที่คาดเดา........แต่ ณ วันนี้มันได้ส่งสัญญาณที่ดีแล้ว