ตั้งแต่มาอยู่โรงเรียนนี้ ครูพบว่านักเรียนเป็นลูกศิษย์ที่น่ารักทุกคนเลย  ขยัน ใฝ่รู้  ตั้งใจเรียน มีน้ำใจ ทำให้ครูประทับใจเป็นอย่างมาก ซึ่งนักเรียนโรงเรียนอื่นไม่มีให้ครูอย่างนี้