วันอาทิตย์วันหยุดวันนี้ นั่งทบทวนบันทึกของตนเองว่าเขียนเกี่ยวกับอะไรไปบ้างแล้ว ก็บังเอิญได้ผ่านสายตาหลายบันทึกเกี่ยวกับการที่ตนเองได้เขียนเกี่ยวกับงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3 นับได้ 16 บันทึก และก่อนหน้านี้ได้อ่านงานของท่านอื่น หน่วยงานอื่นได้รวมบันทึกต่างๆเข้าด้วยกัน ผมคิดว่ารวมกันไว้ที่เดียวกันคงเกิดประโชน์ในหลายประการ จึงอยากจะได้จัดทำขึ้นเองบ้าง เผื่อว่าจะได้มีการรวมบทความในระดับที่ใหญ่กว่านี้ขึ้นไปอีก 16 บันทึกของผมมีดังต่อไปนี้ครับ

ผมหวังว่ารวมบันทึกของผมนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อการ ลปรร.ตามสมควร