SAD KM-Workshop การจัดการรับน้องใหม่ในคณะ

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  4       เรื่องเล่าที่ :  6

ผู้เล่า :   สมชาย   เวชกรรม

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชื่อเรื่องเล่า :  การจัดการรับน้องใหม่ในคณะ


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
มีคำสั่งห้ามรับน้องนอกสถาบันก็เลยจัดเตรียมการรับน้องใหม่ภายในคณะ และทุกภาควิชาในคณะโดยการจัดทำคู่มือในการรับน้อง มีกรรมการวินัย คอยตรวจสอบในการรับน้อง สถานที่รับน้องคือสนามกีฬา เพื่อป้องกัน ไม่ให้ไปรับน้อง ตามซอก มุม ต้องทำในสถานที่โล่งแจ้ง แต่ก็ยังมีลักลอบแอบไปรับน้องนอกสถาบันและเมื่อทราบแล้ว รุ่นพี่จะโดนพักการเรียน เพื่อเป็นตัวอย่าง แก่รุ่นน้องและรุ่นอื่นๆ


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. การสื่อสารระหว่างผู้บริหาร ผู้ปกครอง

2. คำสั่งลงโทษนักศึกษา และทำจริง

3. อบรม Staff

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 67859, เขียน: 17 Dec 2006 @ 21:16 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)