SAD KM-Workshop พานักศึกษาลุย (รับเพื่อน-น้อง)

  ติดต่อ

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  4       เรื่องเล่าที่ :  1

ผู้เล่า :   จารียา   อรรถอนุชิต

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ชื่อเรื่องเล่า :  พานักศึกษาลุย (รับเพื่อน-น้อง)


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
พานักศึกษาลุยรับเพื่อนใหม่ นักศึกษาเข้ามาคุยถึงวิธีการรับน้องในเรื่อง ศาสนา วิถีชีวิต เป็นการรับน้องโดยความสมัครใจของน้อง ไม่มีการบังคับ ในการเข้าร่วมประชุมเชียร์ ซึ่งแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่ม และเมื่อกลุ่มไหนทำกิจกรรมเสร็จก่อนก็จะเดินมารับเพื่อน น้อง ในอีกกลุ่มกิจกรรมที่ยังไม่เสร็จเพื่อจะเดินกลับหอ – บ้าน ด้วยกัน


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

พานักศึกษาลุยรับเพื่อนใหม่ นักศึกษาเข้ามาคุยถึงวิธีการรับน้องในเรื่อง ศาสนา วิถีชีวิต เป็นการรับน้องโดยความสมัครใจของน้อง ไม่มีการบังคับ ในการเข้าร่วมประชุมเชียร์ ซึ่งแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่ม และเมื่อกลุ่มไหนทำกิจกรรมเสร็จก่อนก็จะเดินมารับเพื่อน น้อง ในอีกกลุ่มกิจกรรมที่ยังไม่เสร็จเพื่อจะเดินกลับหอ – บ้าน ด้วยกัน

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

หมายเลขบันทึก: 67850, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:41:57+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)