SAD KM-Workshop “จิตใจที่งดงามของรุ่นพี่”

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  3       เรื่องเล่าที่ :  6

ผู้เล่า :   นิฟาริด   ระเด่นอาหมัด

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ชื่อเรื่องเล่า :  “จิตใจที่งดงามของรุ่นพี่”


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
ผู้บริหารกำหนดนโยบายและเจตนารมณ์ที่ชัดเจน และสื่อสารกับรุ่นพี่ให้เข้าใจ ว่ารับน้องเพื่ออะไร ให้เข้าใจเพื่อวางกรอบกิจกรรม มีการฝึกอบรมรุ่นพี่ให้อยู่ในกรอบ แล้วปล่อยให้นิสิตไปทำกิจกรรมต่อไปด้วยตนเอง โดยเน้นด้านศิลปวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมรับน้องเพียงวันเดียว เวทีเดียว โดยกิจกรรมจะเป็นการรับขวัญ จัดในที่แจ้ง และกว้าง รวมกันในสถานที่เดียว นอกเหนือจากนั้นถ้ามีการแอบจัดกิจกรรมในวันอื่น จะมีการลงโทษตามที่ตั้งกฎไว้ โดยมีคณะกรรมการจากทุกคณะและทุกฝ่ายร่วมกันพิจารณา


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

อาจารย์และรุ่นพี่ต้องมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 67843, เขียน: 17 Dec 2006 @ 20:42 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)