เป็นเพราะมีโอกาสมาร่วมงาน KM แห่งชาติ ครั้งที่ 3ระหว่าง 1-2 ธ.ค.ศกนี้  ไปหยิบเอกสารตามบู้ทต่างติดตัวกลับน่าน

                           ท่านที่งานส่งเสริมความรู้ ไม่ว่างานนี้  หรืองานไหนมีเอกสารเผยแพร่ความรู้  เชื่อว่า ทุกท่านเป็นต้องขอรับติดตัวกลับมาทั้งนั้น

                           กระดาษแผ่นเดียวหรือหลายแผ่นที่พวกเรารับมา  เกิดจากความตั้งใจ  บรรจงบรรจุ เพื่อเผยแพร่ความรู้ เราจึงควรใส่ใจ  ( ที่กล่าวถึงไม่ใช่เอกสารโฆษณาขายสินค้า ) นะครับ

                            เช่นอย่าง กระดาษแผ่นเดียว มีข้อความ 4 หน้า ที่ทางโครงการภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคเรียน ที่ 2 / 2549 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2549 บรรจงทำ

                            หน้า 2  มีการนำเสนอบทความพิเศษ " ภาษาประจำชาติ ภาษาราชการ  และภาษาใช้งาน ( ตอนที่ 2 ) " โดย ศ.ดร.อุดม วโรตม์สิกข์ดิตถ์  ราชบัณฑิต ( มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1354 28 ก.ค.-3 ส.ค.2549   ผมพบว่า กระดาษแผ่นเดียวนี้มีสาระที่น่าตามอ่านต่อครับ ( ยังมีกระดาษอีกหลายแผ่นที่ผมต้องติดตามอ่านอีก ) จึงควรช่วยกันอ่านและบอกต่อ เพื่อให้ความดีแพร่ขยายไป

                            http://www.temppic.com/img.php?17-12-2006:410_1166358535.jpg  และหน้า 3

                            http://www.temppic.com/img.php?17-12-2006:440_1166359655.jpg 

                            ถือโอกาสแนะนำโครงการภาษาศาสตร์ให้กับทางโครงการฯ มี ศ.ดร.อุดมฯ เป็นประธานโครงการ สอบถามท่านได้โดยสามารถสืบค้นความรู้ได้ ที่ www.ssru.ac.th