วันนี้ช่วงเช้าไปยัง ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก ที่ซึ่งบัณฑิตทั้งหลายกำลังฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อเช้าบัณฑิตต้องตื่นแต่เช้า มาเข้าแถว 7 โมงเช้า เพื่อซ้อมเข้าแถวให้เหมือนวันจริง ดูว่าจะใช้เวลากี่นาทีในการโหลด บัณฑิตกว่า 5,000 คน เข้าหอประชุม ทราบมาว่าใช้เวลา 47 นาที ช่วงหลังอาหารเที่ยงมีพิธีมุฑิตาสถาบัน บัณฑิตหลายๆ คนซาบซึ้ง ขนลุก หลังจากนั้นก็เริ่มซ้อมใหญ่ ให้เหมือนกับวันจริงที่สุด…….  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ภาพสวนสวยเก็บเพิ่มเติมเมื่อเช้า</p><p>  </p><p>ร้านขายดอกไม้ แสดงความยินดี  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">กรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ดุษฎีบัณฑิตนั่งรอ</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">นี่ก็นั่งรอ……..เหนื่อย……</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">การซ้อมเริ่มขึ้น</p><p> </p><p>กรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตรและปริญญาบัตร ต้องตรวจสอบกันอย่างถี่ถ้วนไม่ให้ผิดพลาด </p>