นี่คือคำตอบค่ะว่า Web 2.0 Blogging และ Social network ทำให้ nobody เป็น somebody ค่ะ

เงาของแผ่นกระดาษคล้ายกระจกที่สะท้อนออกจากปกหนังสือ Time เล่มล่าสุด คือ ภาพของคุณ นั่นเอง

Time ยอมรับค่ะว่า เทคโนโลยีอย่าง Web 2.0 RSS Feeds Blogging Podcast Videocast YouTube Social network คือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่ (Social revolution)

"It's a tool for bringing together the small contributions of millions of people and making them matter." quoted from Time.com