วันนี้… ผมได้มีโอกาสนั่งอ่านหนังสือ “Social Intelligence” ของ Daniel Goleman ซึ่งเป็นคนแรกที่เขียนหนังสือเรื่อง Emotional Intelligence และ best sellers เขาได้ศึกษา ด้าน สมอง และ พฤติกรรมที่มีความเกี่ยวข้อง สมอง กับ วิทยาศาสตร์ มีอยู่ตอนหนึ่งที่ผมประทับใจมากคือ การสร้างความร่วมมือที่ดี ที่ได้กล่าวถึงศาสตราจารย์  Robert Rosenthal ที่เขาได้กล่าวถึงหลักในการสร้างความร่วมมือที่ดีในการทำงานนั้น ประกอบด้วย

1. การเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน นับเป็นองค์ประกอบแรกที่สำคัญ เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน หนึ่งในความร่วมมือคือความสามารถที่จะเข้าใจถึงความรู้สึกของคนอื่น ที่ทำให้เกิดความเท่าเทียมกันได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละ แต่เราไม่สามารถที่จะเข้าใจความรู้สึก อารมณ์ของคนทุกคนได้

2. การสร้างความรู้สึกที่ดี, น้ำเสียงและสีหน้า ซึ่งเราสามารถสื่อสารเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาที่ต้องการสื่อ

3. การประสานงานที่ดี การประสานงานที่ดีนั้นจะต้องมีจังหวะและโอกาสที่ลงตัวเข้ามามีส่วนร่วมด้วย จึงจะทำให้ขับเคลื่อนไปได้ดี ทำให้เป็นกันเอง สบตา และอยู่ใกล้ชิด และมีบรรยากาศแบบผ่อนคลาย

       คงเป็นสิ่งที่ดีนะครับหากเราสามารถที่จะทำให้ผุดบังเกิด ทั้ง 3 ประเด็นได้ในองค์กร สังคม ชุมชน ของเรา อย่างไรก็ตามในการที่จะเกิดทั้ง 3 ประเด็นในเวลาเดียวกันได้ แต่ผมก็ยังมีความเชื่อลึกๆ ครับว่ากระบวนการ KM เป็นอีกแนวทางที่จะสามารถช่วยให้ทั้ง 3 ประเด็น เหล่านี้เกิดขึ้นในองค์กรของท่าน อีกทั้งยังสามารถรักษาให้คงอยู่ได้ยาวนาน

ขอบคุณครับ

อุทัย อันพิมพ์

17 ธันวาคม 2549