อาจารย์วรินทร์เคยสอนว่าให้ดูตัวเองอยู่เสมอ  ให้ปรับปรุงตนเอง  ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นยุติธรรมตามกฏของกรรม และให้เมตตาต่อทุกคน ซึ่งตอนนี้เห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์วรินทร์พูด และปฏิบัติได้ในระดับหนึ่ง 

 ตอนแรกก็รู้สึกเป็นทุกข์เมื่อเรายิ้มให้กับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งซึ่งไม่ยิ้มให้เรากลับมา  เพื่อนร่วมงานท่านนี้ก็จะยิ้มให้กับคนที่เขารู้สึกชอบ แต่กับคนอื่นที่เขาอาจจะรู้สึกไม่ชอบ หรือเป็นคนทั่วไป เขาก็มักจะไม่ยิ้มหรือแสดงอาการไม่แคร์   ตอนนี้เรารู้สึกไม่ทุกข์แล้วแหละเพราะเราคิดว่าเราคงไปทำกรรมที่ไม่ดีกับเขาในชาติที่ผ่านมา   และเราก็ตั้งใจจะยิ้มให้เขา แผ่เมตตาให้เขา และทำดีกับเขาต่อไป