ค่ะ มาแล้วตามสัญญาว่าจะเก็บภาพสวนหน้าที่ประทับมาฝาก ในปีนี้คณะเกษตรศาสตร์ รับดำเนินการจัดสวนเช่นเคย โดยใช้พืช เมล็ดพืช ผัก ผลไม้นานาชนิด มาจัดสวนเช่นเคย นอกจากนี้ยังมีประดับตกแต่งบริเวณห้องโถงทางเข้าห้องประชุมด้วย สวยงามจริงๆ..........

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">หน้าที่ประทับ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>         <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ห้องโถง</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ดอกไม้ที่จะนำไปประดับบริเวณใกล้ๆที่ประทับ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>