เมื่อวันเสาร์ที่ 16  ที่ผ่านมา ผมนำทีมนักวิจัยที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกกล้วยไข่ฯ นำโดย รศ.ดร.จริยา  วิสิทธิ์พานิช หัวหน้าคณะภาควิชากีฎวิทยา  จาก มช. และคณะเข้าไปศึกษาการปลูกกล้วยไข่ และเรียนรู้การปลูกและดูแลกล้วยไข่จากน้าเปีย หรือน้าชนะ  กันอำ  เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ที่มากด้วยประสบการณ์ ณ หมู่ที่11 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร

          สิ่งที่ผมประทับใจในการลงพื้นที่ร่วมกับทีมนักวิจัยครั้งนี้ คือได้ทำหน้าที่ของคุณอำนวยโดยไม่รู้ตัว นำนักวิจัยที่สนใจเรื่องการปลูกกล้วยไข่ แต่ยังไม่เคยปลูกกล้วยไข่มาก่อน ให้ได้พบกับเกษตรกรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการปลูกกล้วยไข่มาร่วม 30 ปี ผมจะไม่ลงในรายละเอียดว่าเทคนิคและวิธีการต่างๆ เกี่ยวกับการปลูกกล้วยไข่ ที่นักวิจัยกับเกษตรกรได้ ลปรร.กัน แต่ขอนำบรรยากาศของการ ลปรร.ที่งดงาม เพราะบรรยากาศที่ได้พบเห็น เป็นภาพที่ประทับใจ

  • นักวิจัย/นักวิชาการลงไปเรียนรู้จากเกษตรกร
  • บรรยากาศที่ให้การยกย่องชื่นชม  ยอมรับความรู้ฝังลึกที่มีอยู่ของเกษตรกรไม่คิดว่านักวิชาการรู้มากกว่าเกษตรกร
  • เกษตรกรมีความภาคภูมิใจที่ได้เล่าประสบการณ์ตรงของตนเองที่มีอยู่ (ไม่รู้ด้วยว่า 2  คนที่คุยด้วยนั้นเป็นใคร แต่เมื่อสนใจเรื่องที่ตนเองถนัด ก็บอกเล่าได้ทุกประเด็นที่เกี่ยวกับกล้วยไข่)
  • ก่อนกลับ รศ.ดร.จริยา ยังขอติดต่อไว้ล่วงหน้าว่าหากจะอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกกล้วยไข่ จะเชิญไปเป็นวิทยากรเพราะถือว่าเป็นผู้รู้จริงเรื่องกล้วยไข่


ต้นกล้วยไข่ที่กำแพงเพชรปัจจุบัน

           วันนั้นผมก็พลอยได้เรียนรู้ไปด้วยในหลายๆ ประเด็นที่เกี่ยวกับการปลุกกล้วยไข่   และทำให้ปิ้งแว้ปในการที่จะค้นหาและบันทึกองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาในการปลูกและดูแลรักษากล้วยไข่ของจังหวัดกำแพงเพชร  ทำแผนที่คน/แผนที่ความรู้ไว้    เพื่อนำไปสู่การ ลปรร.และใช้ประโยชน์ในงานส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดกำแพงเพชร และเกษตรกร/นักวิชาการในพื้นที่อื่นที่สนใจต่อไป

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก