SAD KM-Workshop “ปัญหาการรับน้อง”

  ติดต่อ

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  3       เรื่องเล่าที่ :  8

ผู้เล่า :   ชัยยศ   วนิชวัฒนานุวัติ

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อเรื่องเล่า :  “ปัญหาการรับน้อง”


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
มีการจัดกิจกรรมรับน้องใช้เวลา 1 เดือน ให้จัดสัปดาห์ละ 3 วัน โดยลดวันลงเรื่อยๆ ตอนแรกมีปัญหาผู้ปกครองร้องเรียนจากการประทุษร้ายจิตใจด้วยวาจา ลามก ดื่มเหล้า นอนค้างตามคณะ กลับหอไม่ตรงเวลา รับน้องนอกสถานที่ รุ่นพี่ที่ไม่ใช่ Staff เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้มีผู้ปกครองและนักข่าวมาสักเกตุการณ์เป็นจำนวนมาก แก้ปัญหาโดย จัดประชุมผู้ปกครองและนักข่าว เพื่อทำความเข้าใจและแสดงความ คิดเห็น ส่วนกลางจะทำการประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย สโมสรนักศึกษา สภานิสิต และนิสิต มีศูนย์ Hotline โดยใช้ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้มีอาจารย์ประจำศูนย์จนถึงเวลา 22. 00น. ทุกศูนย์ทุกวัน เพื่อรับแจ้งปัญหา รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่าน Web Site และสถานีวิทยุของแต่ละจังหวัด ทำให้แต่ละคณะมีการตื่นตัวของผู้ดูแลกิจกรรมรับน้อง


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. มีการประชุมทุกฝ่าย

2. มีการตั้งปณิธานร่วมกัน

3. มีความร่วมมือของทุกฝ่าย

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

หมายเลขบันทึก: 67846, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:41:57+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)