ห้องสมุด 1.รากฐานขององค์ความรู้

ห้องสมุด 1.รากฐานขององค์ความรู้                  ห้องสมุดเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมหนึ่งๆทางด้านปัญญา  เนื่องจากหนังสือแต่ละเล่มก็ย่อมถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งของผู้ประพันธ์  และเป็นรากฐานขององค์ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ ยิ่งมีหนังสือที่มีการค้นคว้า วิจัย ในเรื่องเฉพาะทาง และมีรายละเอียดมากเท่าใด ก็ยิ่งแสดงให้เห็นภูมิปัญญาของสังคมนั้นๆ

                หนังสือที่รวบรวมเป็นเล่มหนึ่งๆ ผู้เขียนได้เขียนขึ้นย่อมสามารถถ่ายเป็นมโนทัศน์ให้ผู้คนเข้าถึงและสามารถจับต้องได้มากยิ่งขึ้น  เมื่อหนังสือเหล่านี้ถูกจัดระบบเป็น หมวด เป็นหมู่ และเป็น ห้องสมุด จึงทำให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น และสะดวกต่อการศึกษา และเรียนรู้

                น่าเสียดายที่สังคมเราแทบจะหาห้องสมุดกันไม่เจอ  เว้นแต่มีอยู่ภายในสถาบันการศึกษาเท่านั้น ทำให้องค์ความรู้นี้ได้ตัดขาดจากคนส่วนใหญ่ไป  หากจะมีก็เป็นห้องสมุดที่มีแต่หนังสือเก่าๆ  หรือเต็มไปด้วย หนังสือ ประเภทบันเทิง เริงใจ เสียเป็นส่วนใหญ่  ห้องสมุด จึงไม่สามารถเป็นทางเลือกให้ผู้คนหันมาสนใจได้                จึงเป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่จะจัด ห้องสมุดที่บรรจุความรู้ที่จำเป็นในการศึกษาต่างๆ ภายในบ้านของตนเอง เพื่อสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ภายในครอบครัว                 หากเราอยากรู้จักปราชญ์คนหนึ่ง ก็จงดูสิว่าเขามีห้องสมุด  และหนังสือ ดีๆ มากน้อยเพียงใด  ที่ใดมีการศึกษา ที่นั่นย่อมมีห้องสมุด                

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฏิรูปการศึกษาอิสลาม - Islamization of Education

คำสำคัญ (Tags)#ห้องสมุด#องค์ความรู้

หมายเลขบันทึก: 67845, เขียน: 17 Dec 2006 @ 20:46 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)