SAD KM-Workshop “พี่เวียงรับน้องเดินเข้า ม.”

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  3       เรื่องเล่าที่ :  7

ผู้เล่า :   สราวุฒิ   พงษ์พิพัฒน์

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

ชื่อเรื่องเล่า :  “พี่เวียงรับน้องเดินเข้า ม.”


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
ในกิจกรรมรับน้องรุ่นพี่ใช้กลอุบาย โดยใช้ความเชื่อว่า “ถ้าเดินเข้า ม. (4ก.ม.) ร่วมกันได้ก็จะเรียนจบภายใน 4 ปี” โดยที่ ม. จะจัดหอพักเป็นชื่อเวียง 4 เวียง และเด็ก 8 สำนักวิชา อยู่ใน 1 เวียง สร้างความสามัคคี แต่ละคณะอยู่หอด้วยกัน เด็กปี 1 ทั้งหมดจะต้องอยู่หอพัก โดยเลือกเวียงจากการประชาสัมพันธ์จาก WEB Site โดยให้รุ่นพี่มาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเวียงของตนเองให้รุ่นน้องฟัง วันแรกมี Concept ให้แต่งตัวแฟนซีให้สอคล้องในเรื่องนั้นทั้ง 6 เวียง นิสิต และคณาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีการสักการะพระนเรศวร ระหว่างทาง มีการจัดกิจกรรมระหว่างทาง เพื่อสร้างความประทับใจ ความอบอุ่น และการอยู่ในหอพัก


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. การมีส่วนร่วมของรุ่นพี่และคณาจารย์ 2. การวางแผนการจัดกิจกรรม

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 67844, เขียน: 17 Dec 2006 @ 20:45 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)