SAD KM-Workshop วิธีการการจัดการรับน้อง

  ติดต่อ

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  4       เรื่องเล่าที่ :  2

ผู้เล่า :   สุริยา   เสถียรกิจอำไพ

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ชื่อเรื่องเล่า :  วิธีการการจัดการรับน้อง


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
วิธีการการรับน้องในช่วงปี 31 จะมีการร้องเรียนจากผู้ปกครองและได้จัดให้แต่ละ มหาวิทยาลัย นำเสนอจุดเด่นในการรับน้องโดยผ่านสื่อมวลชน และแต่ละมหาวิทยาลัยจะแข่งกันในการรับน้องซึ่งจะโดนกดดันจากรุ่นพี่ว่าจะต้องเด่นกว่าปีที่แล้ว ซึ่งกลายเป็นการรับน้องที่มีความสนุกสนานและเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ปัจจุบันกว่า 50% ผู้ปกครองร้องเรียนถึงการรับน้องและถ้า มหาวิทยาลัยไม่จัดการเขาจะเป็นคนจัดการเอง หรือบางคนมีจดหมายขู่


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

- อิสระที่มีขอบเขต

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

หมายเลขบันทึก: 67852, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:41:57+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)