SAD KM-Workshop การเข้าใจเข้าถึงน้องพี่

  ติดต่อ

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  4       เรื่องเล่าที่ :  4

ผู้เล่า :   สุจิระ   ขอจิตต์เมตต์

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชื่อเรื่องเล่า :  การเข้าใจเข้าถึงน้องพี่


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
ประสบการณ์จากตัวเองซึ่งเคยเป็นรุ่นน้องมาก่อนและไม่เคยเข้าประชุมเชียร์เลย และโดนทำโทษ ซึ่งทำตามคำสั่งรุ่นพี่ไม่ได้ (ร้องเพลงไม่ได้) และรุ่นพี่สั่งให้ไปลาออกจึงไปลาออกกับคณบดี แต่คณบดีไม่เห็นด้วยจึงเรียกรุ่นพี่มาคุย ทำให้เกิดความประทับใจในตัวคณบดี


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. ลดบทบาทการเป็นครู และไม่ให้เกิดช่วงว่าง ระหว่างนักศึกษากับตัวอาจารย์

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

หมายเลขบันทึก: 67855, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:41:58+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)