SAD KM-Workshop รูปแบบการพัฒนาการรับน้อง

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  4       เรื่องเล่าที่ :  7

ผู้เล่า :   ธนารัตน์  สุวรรณประพิศ

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อเรื่องเล่า :  รูปแบบการพัฒนาการรับน้อง


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
การรับน้องในระบบส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา ผู้นำที่นำกิจกรรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการวางแผน ในการดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน อยู่ในข้อกำหนดกฎเกณฑ์ร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับนักศึกษา รับน้องนอกระบบจะควบคุมไม่ค่อยได้ เนื่องจากมีรุ่นพี่ ที่จบไปแล้ว มาเข้าร่วมกิจกรรม


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. นักศึกษาสามารถออกแบบ รูปแบบ ของวิธีการรับน้องเอง

2. ต้องเข้าใจพฤติกรรมของนักศึกษา

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 67860, เขียน: 17 Dec 2006 @ 21:19 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)