Thanks 100 to be Me


ฉันเป็นตัวฉันวันนี้ เพราะทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิต คงจะดีไม่น้อยถ้าเราจะขอบคุณดัง ๆ ให้สิ่งเหล่านั้นชื่นใจ ...

This is Me Ritthiphong ได้ ต้องขอขอบคุณ ...

 1. ขอบคุณบิดามารดา เพราะ ฉันมีโอกาส ได้อยู่โลกใบนี้ ได้มีชีวิต มีลมหายใจ เพราะคุณพ่อคุณแม่ รัก คิดถึง และสำนึก สุดหัวใจ
 2. ขอบคุณผู้มีพระคุณในครอบครัว เพราะ ทุกท่านคอยหล่อเลี้ยง ส่งเสีย จนได้ดี
 3. ขอบคุณญาติพี่น้อง เพราะ ทำให้ฉันรู้สึกไม่โดดเดี่ยว หรืออาจพูดได้ว่ามีกองทัพดี
 4. ขอบคุณพี่ชาย เพราะ ฉันได้เป็นน้องเพราะมีพี่มาก่อน พี่คือพี่ชายที่ดี น้องรักพี่
 5. ขอบคุณธรรมชาติและจักรวาล เพราะ ท่านสร้างสมดุลและมอบสรรพสิ่งแก่ฉัน (จักรวาลจัดให้)
 6. ขอบคุณแสงอาทิตย์ เพราะ ท่านคือความอบอุ่นที่สดใสในยามรุ่งเช้า
 7. ขอบคุณพระธรรม เพราะ เราจะได้มีเครื่องชี้นำความจริง
 8. ขอบคุณพระพุทธ เพราะ พระองค์ทรงค้นพบธรรมและช่วยโปรดโลกมนุษย์
 9. ขอบคุณวัด เพราะ เป็นแหล่งสร้างกุศลของคนในชุมชน
 10. ขอบคุณร่างกาย เพราะ ฉันมีเธอ ดวงสติปัญญาของฉันจึงมีที่อาศัย
 11. ขอบคุณลมหายใจ เพราะ เธอมอบกิจวัตรให้ปอดฉันได้ทำงาน และทำให้ได้รู้ว่า "ฉันยังมีชีวิตอยู่"
 12. ขอบคุณหัวใจ เพราะ เธอสู้ฉันจึงชนะ "ใจสู้หรือเปล่า ไหวไหมบอกมา"
 13. ขอบคุณมือทั้ง 2 ข้าง เพราะ พวกเธอช่วยสร้างโลกของฉันให้มีค่า (โลกสวยด้วยมือเรา)
 14. ขอบคุณขาที่แข็งแกร่ง เพราะ พวกเธอทำให้ฉันยังก้าวเดินต่อไป
 15. ขอบคุณสติ สมอง ปัญญา เพราะ ทำให้ฉันดำรงอยู่รอดและครองชีวิตในทางดีงาม
 16. ขอบคุณความคิด เพราะ คิดดีจะได้ดี ฝึกคิดฝึกโปรแกรมจิต ชีวิตฉันจึงเป็นดั่งใจ
 17. ขอบคุณดวงตา เพราะ พวกเธอทั้งคู่ ทำให้ได้รู้...ว่าโลกนี้น่าอยู่เพียงใด
 18. ขอบคุณปากและเสียงใส ๆ เพราะ ฉันจะได้ถ่ายทอดเรื่องราวดี ๆ ให้คุณได้ฟังทั้งวัน
 19. ขอบคุณหู เพราะ ฉันชอบฟังเพลงยุค 90 และสัจธรรมจากเสียงผู้ปัญญา
 20. ขอบคุณอิฐทุกก้อนในบ้าน เพราะ ทำให้ฉันมีชีวิตที่ปลอดภัย
 21. ขอบคุณอาหารทุกมื้อ เพราะ ร่างกายฉันขาดท่านไม่ได้
 22. ขอบคุณเสื้อผ้านุ่มหนาและแสนอุ่น เพราะ เธอทำให้ฉันไม่ต้องหนาวกาย แค่ฉันหนาวใจมันก็เกินพอ 
 23. ขอบคุณอาหารเสริม เพราะ สารอาหารที่ดีจากเธอ ทำให้ฉันไม่ต้องพบหมอ
 24. ขอบคุณเงินทุกสตางค์ เพราะ ท่านคือหลักประกันการมีชีวิตรอดที่ซื่อตรง
 25. ขอบคุณน้ำ 2 ลิตรต่อวัน เพราะ เลือดนั้นขาดเธอไม่ได้
 26. ขอบคุณครูประถมและมัธยม เพราะ ทุกท่านสอนฉันเป็นเด็ก
 27. ขอบคุณครูต้นแบบ เพราะ ครูทำให้ฉันรักครู อยากเป็นเหมือนครู จนฉันได้เป็นครู
 28. ขอบคุณชอล์กขาวและแผ่นไม้กระดาน เพราะ ฉันได้เขียนอ่านตามครู
 29. ขอบคุณอาจารย์ผู้ให้วิชาชีพ (มหาวิทยาลัยพะเยา 2552) เพราะ ทุกท่านให้วิชาและจุดปัญญา จนฉันมีอาชีพ (ครู) ที่สูงเกียรติ
 30. ขอบคุณอาจารย์ผู้ให้วิชา (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562) เพราะ ทุกท่านช่วยสร้างความเป็นให้ครูแก่ฉัน
 31. ขอบคุณอาจารย์ธิวานนท์ พูพวก ผู้ให้ประสบการณ์ด้านกิจกรรม (มหาวิทยาลัยพะเยา 2552) เพราะ ท่านให้แนวคิดและความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ผู้เข้าสังคมที่ดี
 32. ขอบคุณรุ่นพี่สันทนาการ (มหาวิทยาลัยพะเยา 2552) เพราะ พี่ ๆ ทำให้ฉันกล้าแสดงออกเหมือนพี่ ๆ และดันฉันให้เป็นตัว Top สายเต้นป่วง
 33. ขอบคุณรุ่นพี่และเพื่อนชมรมกระดานดำ (มหาวิทยาลัยพะเยา 2553) เพราะ ขัดเกลาฉันจนรู้จักการเป็นผู้ให้
 34. ขอบคุณเพื่อนวัยอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยพะเยา 2552) เพราะ พวกเธอและฉันคือที่พึ่งกันและกันในทุกยาม แม้ในวันนี้ที่ผ่านมาแล้ว 10 กว่าปี
 35. ขอบคุณเพื่อนวัยเยาว์ (โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 2539 - 2551) เพราะ พวกเธอช่วยเติมเต็มวัยเด็กที่แสนสุข
 36. ขอบคุณเพื่อนร่วมงาน (โรงเรียนเอื้อวิทยา และ โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา) เพราะ พวกคุณช่วยหล่อหลอม/สร้างสังคมการทำงานที่แท้จริง นิสัยของผู้คนที่หลากหลาย คือครูฝึกสติที่ดี
 37. ขอบคุณเพื่อน ป.บัณฑิต เพราะ พี่ ๆ น้อง ๆ ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน 18 อีกครั้ง คุณและคุณเท่านั้น ที่ฉันต้องการมากที่สุดในยามนี้
 38. ขอบคุณครูพี่เลี้ยงทุกท่าน เพราะ แบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน
 39. ขอบคุณที่ทำงาน เพราะ มีงานฉันจึงมีเงิน
 40. ขอบคุณนักเรียน เพราะ หนู ๆ คือ ความหมายของการตื่นมาเพื่อวันต่อไป
 41. ขอบคุณผู้ปกครอง เพราะ ท่านทำให้โรงเรียนยังมีผู้รับบริการตัวน้อย ๆ ที่น่ารักและแสนซน
 42. ขอบคุณวิชา เพราะ ท่านทำให้ชีวิตนี้มีอาวุธติดตัว
 43. ขอบคุณหนังสือที่ได้อ่าน เพราะ ท่านคืออาหารสมองของผู้คน
 44. ขอบคุณพจนานุกรม เพราะ สมองฉันจดจำคลังคำมากมาย
 45. ขอบคุณปากกา เพราะ ได้เขียนระบาย/ถ่ายทอด ความคิดดี ๆ ที่จะยกระดับจิตใจ
 46. ขอบคุณกระดาษ เพราะ คุณคือผู้เสียสละ ยอมเลอะเทอะเพื่อให้ฉันได้สร้างสรรค์
 47. ขอบคุณประตู เพราะ ทำให้ฉันคิดถึงการเปิดโลกใหม่ได้ทุกวัน 
 48. ขอบคุณหน้าต่าง เพราะ ทำให้ฉันเห็นใบไม้ไหวยามเมื่อสายลมพัดผ่าน
 49. ขอบคุณเตียงนอน เพราะ คุณช่วยถนอมหลังของฉันอยู่ทุกคืน
 50. ขอบคุณมุ้งหลังเก่า เพราะ ฉันไม่ชอบเกาเวลายุงกัด
 51. ขอบคุณยุง เพราะ เธอเห็นค่าเห็นประโยชน์ของเลือดฉัน
 52. ขอบคุณยานพาหนะ เพราะ ช่วยให้ฉันขับเคลื่อนตามฝันได้ไกลขึ้น
 53. ขอบคุณรองเท้า เพราะ เธอเสียสละกระทบเศษดินแทนฉัน
 54. ขอบคุณเสียงเพลง  Jazz และ R and B เพราะ จังหวะที่ใช่ทำให้ใจไม่เหี่ยวตาย
 55. ขอบคุณสีสัน เพราะ พวกคุณนั้นทำให้ดวงตาคู่นี้ยังตื่นตัว
 56. ขอบคุณแสงจากหลอดไฟ เพราะ เธอช่วยไล่คุณความมืด และจะดีมาก...ถ้าจะช่วยไล่คุณความเหงาไปอีกคน
 57. ขอบคุณสายฝน เพราะ ช่วยล้างฝุ่นควันที่บังตา และทำให้รู้ว่าฤดูที่ฉันเหงาเป็นอย่างไร
 58. ขอบคุณน้ำท่วม เพราะ ทำให้ได้เห็นน้ำใจของคนไทย
 59. ขอบคุณท้องฟ้า เพราะ คุณช่วยแสดงใบหน้าของแต่ละฤดูกาล
 60. ขอบคุณหมอกจาง ๆ เพราะ การจิบกาแฟยามมีหมอก มันดูแพง มันดูมีรสนิยม ขึ้นมาในทันที
 61. ขอบคุณหมอกควัน เพราะ ถ้าฉันต้องเสี่ยงกับควันไฟจะเตรียมตัวและเตรียมใจ ถอนตัวก่อนเสียน้ำตา // ทำให้เห็นค่าของฤดูฝน
 62. ขอบคุณพันธุ์พืชและแมกไม้ เพราะ โลกนี้จะได้มีความเขียวขจีอันสดชื่น
 63. ขอบคุณไม้ เพราะ เป็นวัสดุอเนกประสงค์มาตั้งแต่โบราณ
 64. ขอบคุณกิ่งไม้อ่อน เพราะ ช่วยสอนว่าไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก
 65. ขอบคุณยอดหญ้าเขียวที่ตัดขอบฟ้า เพราะ ฉันชอบถ่ายรูปอาร์ท ๆ ในยามเย็น
 66. ขอบคุณดอกไม้ เพราะ กลิ่นและสีของเธอเพิ่มความสดใหม่ให้กับโลกเรา
 67. ขอบคุณเสียงนกบินเข้ารัง เพราะ พวกเจ้าช่วยบอกเวลาว่าจงกลับบ้านเถอะ
 68. ขอบคุณเสียงระฆังวัดตอนตี 5 เพราะ ฉันจะได้ตื่นมาพร้อมไปทำงาน
 69. ขอบคุณยาสีฟัน Glister เพราะ ปากฉันสะอาด ฟันแข็งแรง เพราะคุณ ประทับใจมาก
 70. ขอบคุณสกินแคร์ Artistry เพราะ ตัวบำรุงผิวที่ดี ช่วยเปลี่ยนผีให้กลายเป็นคน
 71. ขอบคุณเหงื่อไคลหอม ๆ เพราะ ฉันต้องยอมอาบน้ำเพื่อปล่อยมือจากคุณ
 72. ขอบคุณโลชั่นถนอมผิว เพราะ หน้าหนาวไม่ถูกกับขาขาวของคนวัย 30
 73. ขอบคุณครีมกัดแดด เพราะ รังสี UV จะทำร้ายความเยาว์วัย
 74. ขอบคุณความโสด เพราะ ฉันรู้แล้วว่า "ฉันอยู่ในโหมดโดดเดี่ยวไปได้อีกนาน"
 75. ขอบคุณรุ่นพี่ที่ฉันแอบชอบคนแรก เพราะ ทำให้รู้จักว่าความรักมันเป็นอย่างไร T รักใส ๆ หัวใจคิดไปเอง T
 76. ขอบคุณกระจก เพราะ เธอสะท้อนภาพคนที่ดีงามให้เห็นทุกเวลา กระจกวิเศษ..
 77. ขอบคุณสลากกินแบ่งรัฐบาล เพราะ สร้างความหวังใหม่ให้คนไทย ทุก 2 ครั้งต่อเดือน
 78. ขอบคุณกล้วยน้ำว้าทุกเช้า เพราะ มันช่างขับถ่ายคล่องเหลือเกิน
 79. ขอบคุณโปรตีนจากนม เพราะ กล้ามเนื้อที่สะลายก็ได้เธอมาเติมเต็มทุกวัน
 80. ขอบคุณมวลกล้ามเนื้อที่กระชับ เพราะ ใส่เสื้อผ้าอะไรก็ดูดี
 81. ขอบคุณชื่อของฉัน เพราะ เขาจะได้เรียกกันบ่อย ๆ
 82. ขอบคุณโทรทัศน์จอนูน เพราะ ทำให้ฉันได้ดูะครกับยาย (ทองเนื้อเก้า 2540)
 83. ขอบคุณโทรศัพท์ Note 9 เพราะ เธอช่วยจัดการโลกได้ด้วยปากกาด้ามเดียว
 84. ขอบคุณ Line เพราะ ฉันได้โทรคุยฟรีกับแม่ และกับทุกคน 
 85. ขอบคุณ Facebook เพราะ ฉันชอบโพสรูปเก๋ ๆ แล้วเฝ้าคอยให้คนยอดไลค์
 86. ขอบคุณ Youtube เพราะ ฉันรักการเสพสื่อวิดีโอ ฉันชอบฟังเพลงนิวจิ๋ว
 87. ขอบคุณนิวจิ๋ว เดอะสตาร์ เพราะ เสียงของพวกพี่มอบความสุขให้แก่ประชาชน
 88. ขอบคุณเพลง ของ Whitney Houston เพราะ เพลงที่เพราะที่สุดในโลกของคุณทำให้ฉันอยากฝึกร้องเพลงสากล I will always love you คุณคือที่หนึ่งแห่งตำนานวงการยานแม่
 89. ขอบคุณ Beyonce นักร้องผิวสีที่สวยที่สุดในโลก เพราะ คุณทำให้ฉันรักเพลง R and B 
 90. ขอบคุณแคทรียา อิงลิช จาก 2002 ราตรี เพราะ เพลงผีเสื้อราตรี ทำให้ฉันมีทักษะการเต้นเหนือใคร ๆ ในรุ่น
 91. ขอบคุณโอปอล์ ปาณิสรา เพราะ คุณสร้างความมั่นใจและแฟชั่นใหม่ให้วงการ ความสวย ใครนิยาม ? สวยยุคใหม่ไม่ใช่ พิมพ์นิยม
 92. ขอบคุณ Naomi Campbell และคุณเต้ รายการ The Face เพราะ สร้าง Passion ให้ฉันอยากเป็น Model
 93. ขอบคุณแผนที่ข้างฝา เพราะ ทำให้ฉันอยากข้ามฟ้าไปเที่ยวรอบโลก
 94. ขอบคุณความโง่ เพราะ ทำให้ฉันพยายามฉลาด
 95. ขอบคุณอุปสรรค เพราะ แกทำให้ฉันแกร่งกว่าเมื่อก่อน
 96. ขอบคุณรูปภาพของพ่อ เพราะ เหมือนพ่อยังมองฉันอยู่เหมือนวันวาน (ลูกคิดถึงพ่อจัง)
 97. ขอบคุณนาฬิกา เพราะ ช่วยย้ำเตือนว่าเวลาที่เหลือคือสมบัติที่กำลังจะหาย
 98. ขอบคุณเพลง ยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำ ของป๊อป ปองกูล เพราะ "ยิ่งไม่รู้ว่าชีวิตมันจะสั้นจะยาวเท่าไหร่...จะขอทำทุกอย่างเพื่อเธอ" จะใช้เวลาที่เหลือทำดีและแสดงความรักกับแม่
 99. ขอบคุณอาจารย์กิตตินันท์  หอมฟุ้ง เพราะ กิจกรรมของอาจารย์ทำให้ผมได้กลับมาเขียนประเด็นลักษณะแบบนี้อีกครั้ง แล้วมันทำให้ผมตระหนักคิดถึงทุกอย่างรอบตัว ใจมันละเอียดอ่อนอีกครั้ง และคิดบวกอีกครั้ง ขอบคุณครับ
 100. ขอบคุณตัวเอง ขอบคุณที่รักดี ที่ตั้งใจกับชีวิต ขอบคุณที่มาเป็นครู และขอบคุณที่กลับมาเห็นคุณค่า 100 สิ่ง  / Thanks 100 to be Me.
หมายเลขบันทึก: 673878เขียนเมื่อ 21 ธันวาคม 2019 15:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 ธันวาคม 2019 22:43 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (45)

ขอบคุณทุกข้อที่ได้เขียนออกมา สุดยอดเลยค่ะ ^^

สวัสดีครับ ผม นาย คนในหางตาเขียนออกมาได้เข้าใจและดีมากครับขอบคุณมากครับ

ชอบข้อ77 ขอขอบคุณด้วยคนนะคะ ^^

เขียนได้สื่อความหมายดีมากๆเลยค่ะ :)

สวัสดีค่ะ คุณฤทธิพงศ์ ม่องเผือก ดิฉันชื่นชมในสิ่งที่คุณเขียนมา และขอให้กำลังใจนะคะ ปล.รูปภาพประกอบน่ารักดีค่ะ :)

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ กิตติวัฒน์ ครับผมขอชื่นชมที่คุณได้เขียนสิ่งนี้ เยี่ยมยอดครับยินดีที่ได้รู้จักครับ ขอบคุณมากครับ

สวัสดีค่ะ คุณฤทธิพงศ์ ม่องเผือก

ดิฉันชื่นชมในสิ่งที่คุณได้เขียนมาและขอให้กำลังใจนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณครบดีครับ เขียนละเอียดมาก

เป็นงานเขียนที่แสดงตัวตนได้ยอดเยี่ยมเลยครับ ขอบคุณที่เขียนคำขอบคุณดี ๆ ให้อ่านครับ

สวัสดีค่ะ คุณฤทธิพงศ์ ม่องเผือก เป็นงานเขียนที่ครบครันและน่ารักมาก อ่านแล้วยิ้มตามเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ

เขียนได้น่ารักมากเลยคะ ชอบที่บอกว่าขอบคุณแคทรียา อิงลิช จาก 2002 ราตรี เพราะ เพลงผีเสื้อราตรี ทำให้ฉันมีทักษะการเต้นเหนือใคร ๆ ในรุ่น บ่งบอกอายุ

สวัสดีครับ คุณฤทธิพงศ์ ผมประทับใจในงานเขียนของคุณมากครับ เป็นกำลังใจให้ในงานเขียนต่อไปครับผม

สวัสดีครับ คุณฤทธพงศ์ ผมชอบงานเขียนของคุณมากเขียนได้ดีเลยครับชอบรูปมากเลยครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณมากครับ

สวัสดีค่ะ คุณฤทธิพงศ์ ดิฉันประทับใจในงานเขียนของคุณมาก อ่านแล้วยิ้มตามเลย เป็นกำลังใจให้ในงานเขียนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณฤทธิพงศ์ ดิฉันชื่นชมในงานเขียนของคุณมากค่ะ อ่านแล้วยิ้มตามในทุก ๆ คำขอบคุณเลยค่ะ ขอเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ แบบนี้อีกนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณฤทธิพงศ์ เขียนได้ดีมาก ๆ เลยค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณฤทธิพงศ์ ฉันชื่มชมงานเขียนของคุณนะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะคุณฤทธิพงศ์ ฉันได้อ่านงานเขียนของคุณแล้วทำให้ฉันอมยิ้มตามไปด้วยน่าประทับใจมากโดยเฉพาะข้อ 82 ทำให้ฉันได้รู้ว่าคุณดูทองเนื้อเก้าด้วยขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณฤทธิพงศ์ พี่ประทับงานเขียนของคุณมาก ๆ ค่ะ

ขอบคุณ คุณโสภิดา ทองศรี ครับ สำหรับความคิดเห็นดี ๆ ที่สร้างกำลังใจแก่กันครับจะพัฒนางานต่อไปครับ

ขอบคุณ คุณอภิวัฒน์ คำปินตา ครับ สำหรับความคิดเห็นดี ๆ ที่สร้างกำลังใจแก่กันครับจะพัฒนางานต่อไปครับ

ขอบคุณ อังคณาภัค ทำการดี ครับ สำหรับความคิดเห็นดี ๆ ที่สร้างกำลังใจแก่กันครับจะพัฒนางานต่อไปครับ(เพราะข้อ 77 คือ ความหวังของคนในชาติจริง ๆ)

ขอบคุณ คุณนภัสวรรณ ถาวรรณา ครับ สำหรับความคิดเห็นดี ๆ ที่สร้างกำลังใจแก่กันครับจะพัฒนางานต่อไปครับ และขอบคุณที่ชอบรูปภาพ ครูเก๋ ๆ นักเรียนกวน ๆ

ขอบคุณ คุณกิตติวัฒน์ สาคำ ครับ สำหรับความคิดเห็นดี ๆ ที่สร้างกำลังใจแก่กันครับจะพัฒนางานต่อไปครับ

ขอบคุณ คุณจีรภา หลวงมะลิ ครับ สำหรับความคิดเห็นดี ๆ ที่สร้างกำลังใจแก่กันครับจะพัฒนางานต่อไปครับ

ขอบคุณ คุณชัชวาล กลับแสง ครับ สำหรับความคิดเห็นดี ๆ ที่สร้างกำลังใจแก่กันครับ จะพัฒนางานต่อไปครับ

ขอบคุณ คุณวิชิรวิชญ์ คำวงยอด ครับ สำหรับความคิดเห็นดี ๆ ที่สร้างกำลังใจแก่กันครับจะพัฒนางานต่อไปครับ และขอบคุณที่เห็นตัวตนจากงานเขียนนี้

ขอบคุณ คุณนริศรา อินต๊ะสม ครับ สำหรับความคิดเห็นดี ๆ ที่สร้างกำลังใจแก่กันครับจะพัฒนางานต่อไปครับ งานเขียนของคุณน่านักเช่นกันครับ

ขอบคุณ คุณหทัยรัตน์ แสนดี ครับ สำหรับความคิดเห็นดี ๆ ที่สร้างกำลังใจแก่กันครับจะพัฒนางานต่อไปครับ เอาไว้เราไปเต้นเพลงนี้ด้วยกันครับ “จะไปกับแสงสี…”

ขอบคุณ คุณเฉลิมศักดิ์ สมีกลาง ครับ สำหรับความคิดเห็นดี ๆ ที่สร้างกำลังใจแก่กันครับจะพัฒนางานต่อไปครับ

ขอบคุณ คุณกรกต กลิ่นเดช ครับ สำหรับความคิดเห็นดี ๆ ที่สร้างกำลังใจแก่กันครับจะพัฒนางานต่อไปครับ

ขอบคุณ คุณทศวรรษ คำสม ครับ สำหรับความคิดเห็นดี ๆ ที่สร้างกำลังใจแก่กันครับจะพัฒนางานต่อไปครับ

ขอบคุณ คุณอรอุมา สมีกลาง ครับ สำหรับความคิดเห็นดี ๆ ที่สร้างกำลังใจแก่กันครับจะพัฒนางานต่อไปครับ

ขอบคุณ คุณกวิสรา ชัยมงคล ครับ สำหรับความคิดเห็นดี ๆ ที่สร้างกำลังใจแก่กัน และที่ชื่นชมความน่ารักของผลงาน จะพัฒนางานต่อไปครับ

ขอบคุณ คุณกล้วยไม้ ครับ สำหรับความคิดเห็นดี ๆ ที่สร้างกำลังใจแก่กันครับจะพัฒนางานต่อไปครับ

ขอบคุณ คุณวิภารัตน์ ดอกแสง ครับ สำหรับความคิดเห็นดี ๆ ที่สร้างกำลังใจแก่กันครับจะพัฒนางานต่อไปครับ

ขอบคุณ คุณสุนิสา พรมใจ ครับ สำหรับความคิดเห็นดี ๆ ที่สร้างกำลังใจแก่กันครับจะพัฒนางานต่อไปครับ (ทองเนื้อเก้าสนุกมากจริง ๆ ครับ)

ขอบคุณ พี่แระภาพร ครับ สำหรับความคิดเห็นดี ๆ ที่สร้างกำลังใจแก่กันครับจะพัฒนางานต่อไปครับ

สวัสดีครับ คุณฤทธิพงศ์ ผมประทับใจในงานเขียนของคุณมากครับ เป็นกำลังใจให้สร้างสรรค์ผลงานต่อๆไปครับ

ขอบคุณครับ คุณศิริมงคล ธรรมไชยเป็นกำลังให้เช่นกันครับ

สวัสดีครับ คุณฤทธิพงศ์ ผมชื่นชมผลงานของคุณนะครับ เป็นกำลังใจให้ครับ เขียนงานให้อ่านอีกนะครับ

ขอบคุณครับ คุณศักดิ์ชัย สถานเดิม เป็นกำลังใจให้เช่นกันครับ

สวัสดีค่ะ คุณฤทธิพงศ์ ขอชื่นชมในงานเขียนของคุณมากน่ารักและน่าประทับใจ อ่านแล้วอมยิ้มเลยค่ะ เป็นกำลังใจให้ในงานเขียนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ

ขอบคุณครับ คุณพัชรินทร์ เป็นกำลังใจให้เช่นกันครับ

สวัสดดีครับ คุณครูเเล็ก ผมประทับใจในงานเขียนของคุณมาก เป็นกำลังใจให้ในงานเขียนครั้งต่อไปครับ

ขอบคุณครับ คุณเฉลิมศักดิ์ เป็นกำลังใจให้เช่นกันครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง